Bild
Ann-Kristin Kölln
Foto: Johan Wingborg
Länkstig

Statsvetare invald i Sveriges unga akademi

Publicerad

Ann-Kristin Kölln, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, är ny ledamot i Sveriges unga akademi (SUA) – ett forum där ett urval av Sveriges ledande yngre forskare möts för att diskutera och behandla frågor som i vid mening berör forskning och vetenskap.

Grattis till uppdraget Ann-Kristin, vad betyder det här för dig?

– Det är en stor ära. Inte minst eftersom jag är en av få forskare i Sveriges unga akademi som inte kommer från Sverige. Jag har alltid varit intresserad av tvärvetenskapliga utbyten, forskningspolitik och forskningskommunikation, och jag ser fram emot att jobba inom SUA och för framtidens forskning i Sverige. Det ska bli jättekul att få vara en del av den här gruppen under de kommande fem åren!

Vad forskar du om?

– Jag forskar om politiska partier och den allmänna opinionen i Västeuropa. Just nu jobbar jag bland annat med ett större projekt som syftar till att kartlägga och mäta partiernas falanger och deras påverkan på väljarna. Det är ett projekt med tvärvetenskapliga inslag där jag bland annat använder metoder från de humanistiska vetenskaperna.

Vilka frågor kommer du att driva som ledamot i Sveriges unga akademi?

– Eftersom jag är statsvetare är jag intresserad av det mesta som handlar om forskningspolitik. Ta till exempel den aktuella debatten om det svenska etikprövningssystemet som rör forskning inom samhällsvetenskap och humaniora. Det behöver verkligen förbättras, och här kan Sveriges unga akademi bidra för att påverka policyn på rätt sätt. Jag tycker också att internationalisering är väldigt angeläget och hur den kan gynna svensk forskning på bästa möjliga vis. Där hoppas jag att jag med min erfarenhet från fem euroepiska länder kan bidra i de här frågorna.

Ett av uppdragen för Sveriges unga akademi är att sprida kunskap om forskning och vetenskap till barn och unga. Hur ser du på det?

– Att kommunicera forskning till samhället är viktigt och roligt men samtidigt utmanande. När det gäller barn och unga så tror inte jag att så många vet att de kan bli forskare. Här kan vi spela en viktig roll – vi måste bli bättre på att berätta om våra forskningsresultat på ett lättförståeligt sätt så att barn och unga inspireras och tycker att forskningsyrket verkar intressant och kul.

 

Text: Anna-Karin Lundell

Mer information

Länk till pressmeddelande från Sveriges unga akademi: Några av Sveriges bästa yngre forskare invalda i Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige. Akademin utgör en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten och som arbetar med att föra ut forskning till barn och unga. Inom akademin möts yngre forskare över lärosätes- och ämnesgränser. Akademin bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har 35–40 ledamöter valda på fem år.