Länkstig

Miljörörelsen i en globaliserad värld

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
7 732 000
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Syftet med detta projekt är att analysera miljörörelsen i tre länder – Danmark, Japan och Sverige – med särskilt fokus på förhållandet mellan institutionaliseringsprocesser och framväxten av nya miljögrupper. Projektet kommer att närmare undersöka etablerade miljöorganisationer i varje land. Dessutom kommer de årliga klimatmöten att analyseras. Projektet kommer att bidra med kunskap om förhållandet mellan nationell och global miljöpolitik, särskilt med avseende på relationerna mellan miljögrupper och etablerade institutioner och policynätverk (’green governance’). Vidare kommer det att bidra med kunskap om den fortsatta framväxten av ett globalt civilsamhälle.

Forskare

Håkan Thörn, professor, projektledare
Carl Cassegård
Linda Soneryd
Åsa Wettergren
Jochen Kleres
Mattias Wahlström