Länkstig

Migration and Diversity

Forskningsgrupp
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för globala studier

Kort beskrivning

Forskargruppen Migration and Diversity bedriver forskning som speglar de utmaningar som globaliseringen ställer oss inför i form av både ökad transnationell mobilitet och ökad mångfald i samhällen.