Bild
Logotype
Länkstig

Medier och jämställdhet i ett globalt perspektiv

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Finansiär
Vetenskapsrådet 2015-2020

Kort beskrivning

Ett komparativt projekt om kön och journalistik.
Projektet undersöker kön och jämställdhet i nyhetsmedierna i olika länder i världen.

Jämställdheten i medierna undersöks vad gäller:

  1. Innehållet (hur ofta män och kvinnor förekommer och hur de skildras i nyhetsmediernas journalistik),
  2. I medieorganisationerna (i vilken utsträckning kvinnor och män finns på olika positioner och har olika status i medieföretagen), och
  3. Mäns och kvinnors tillgång till och användning av nyhetsmedier (tillgång till olika plattformar och konsumtion av nyheter i press, radio, TV samt på internet).

Projektet gör systematiska, kvantitativa undersökningar av mediejämställdhetens kvalitet (beträffande innehållet, medieorganisationerna och medieanvändningen i olika länder), orsaker (varför olika länder har olika grad av mediejämställdhet) och konsekvenser (vilken betydelse har jämställdhet i medierna för demokrati och samhälle). Jämförelserna sker på ländernivå och bygger på att föra samman en serie unika datamaterial om jämställdheten i medierna, kulturella och strukturella egenskaper i olika länder, samt karaktär och struktur på olika länders mediesystem.

Projektet är ett samarbete mellan en svensk forskargrupp och fyra internationella partners.

Publicerat

Hela studien är publicerad  i boken ”Comparing Gender and Media Equality Across the Globe: A Cross-National Study of the Qualities, Causes, and Consequences of Gender Equality in and through the News Media”  (2020). Boken ges ut av Nordicom, ett nordiskt centrum för medieforskning vid Göteborgs universitet. 
Samtidigt med boken lanseras ett dataset fritt att använda för alla på JMG:s webb.

Läs mer

om projektet på JMG:s internationella webbplats.

Forskare i projektet

Monika Djerf-Pierre, professor, projektansvarig, Göteborgs universitet

Maria Edström, docent, Göteborgs universitet

Mathias A. Färdigh, fil dr, Göteborgs universitet