Länkstig

Etnicitet och polisär kontroll: nya arenor och former

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
12 000 000
Projekttid
2010 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Trots att etnicitet på olika sätt formar våra förställningar och vårt agerande beträffande övervakning och kontroll har forskare inte i någon större utsträckning undersökt dessa processer. Forskningsprogrammet, avser att studera hur nya former av polisiär kontroll utvecklats i relation till etnicitet. Med polisiär kontroll menar vi de aktiviteter som bedrivs med avseende på säkerhet, övervakning och granskning av individer och kategorier såväl via staten som utanför och inom denna. Idag är det polisiära landskapet starkt förändrat; det inkluderar allt fler organisationer, såväl offentliga som privata. Fenomenet har uppmärksammats i den internationella forskningslitteraturen med begrepp som ”plural policing”, ”the extended police family” eller “multilateralization”.

Forskare

Abby Peterson, projekt ledare, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Malin Åkerström, Sociologiska institutionen, Lunds universitet

Vanessa Barker, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

Malin Wieslander, Institutionen för beteendevetenskap och lärande, Linköpings universitet

Cecilia Hansen Löfstrand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Sara Uhnoo, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Micael Björk, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Bertil Rolandsson, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Johan Rosqvist, doktorand, Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap