Länkstig

Bortom NPM? Om professionell diskretion i den nya polismyndigheten

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3470000
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet handlar om politiska reformer där ambitionen är att minska personalens administrativa börda och stärka det professionella inflytandet. Sådana reformer kan knytas till rörelser inom offentlig förvaltning som vill bryta med negativa inslag i ledningsformer förknippade med New Public Management (NPM), främst en alltför centraliserad målstyrning.
Projektets empiriska fokus ligger på den stora polisreformen. Syftet att analysera innebörden av den professionella diskretionen, när lokala poliser ges utrymme att utveckla ”polisbara” praktiker i relation till såväl den egna ledningen som samarbetsparter i kommun och civilsamhälle.

Vi tar fasta på att forskningen om ”post-NPM"-reformer saknar studier om professionell diskretion samt riktar in oss på 3 delar i polisens nya styrkedja: kommun-o områdespoliser samt medborgarlöften.