Länkstig

Partnerskap mellan polis och medborgare: Polisens volontärer och Missing People Sweden

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
1 096 532
Projekttid
2015 - 2017
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF)

Kort beskrivning

Syftet är att undersöka volontärers medverkan i polisiärt arbete i Sverige. Av intresse är det ömsesidiga beroendet mellan polis och de medborgare som deltar i polisiär kontroll, inklusive båda parters försök att med bibehållen självständighet erhålla och upprätthålla legitimitet. Hur styrs volontärers medverkan i polisiärt arbete i och genom partnerskap mellan polis och medborgare? Hur förhandlar parterna om självständighet, maktbefogenheter, legitimitet och ansvar? Vad är följderna av att medborgare involveras i polisiärt arbete för det bredare och allt mer heterogena fältet av aktörer som utför polisiärt arbete? Hur kan polisen använda sig av och styra volontärers medverkan i polisiärt arbete? Hur kan polisen använda sig av och styra volontärers medverkan i polisiärt arbete på ett sätt som maximerar vinsterna och begränsar riskerna?

Forskare

Projektledare: Sara Uhnoo, Email: sara.uhnoo@socav.gu.se

Projektmedarbetare: Cecilia Hansen Löfstrand, Email: cecilia.lofstrand@socav.gu.se