Länkstig

Sociala medier som diskursiv möjlighetsstruktur för attacker mot flyktingboenden

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
3 336 900
Projekttid
2017 - 2020
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

Projektet syftar till att öka kunskapen om hur rasistiska och främlingsfientliga budskap skapas och sprids på internet, samt utforska sambandet mellan rasistiska/främlingsfientliga internetdiskussioner och högerradikalt våld. Vi analyserar data från sociala medier genom bland annat nätverksanalys för att studera kopplingar mellan olika diskussionsfrågor och spridning av nya begrepp och idéer över tid. Vi använder oss av avancerade former av automatiserad textanalys som möjliggör att identifiera vilka samtalsämnen som förekommer i en stor textmassa. Dessa analyser kompletteras med mer djupgående manuell textanalys för att undersöka hur våld på olika sätt legitimeras i internetdiskussioner. För att studera förekomsten av attacker mot flyktingboenden skapar vi en databas av sådana attacker. Ett större antal fall jämförs med avseende på förek

Forskare

Mattias Wahlström, projektledare

Anton Törnberg
Petter Törnberg
Hans Ekbrand