Länkstig

Journalister och sociala medier

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektägare
Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

Kort beskrivning

Journalister är mer aktiva användare av sociala medier än många andra. Inte minst används olika sociala medier som moderna varianter av traditionella journalistiska verktyg.
Ett doktorandprojekt av Ulrika Hedman avslutat 2019. I avhandlingen analyserar hon journalisters professionella och privata användning av sociala medier, och vilka konsekvenser denna användning har för journalistiken.

Studien koncentreras kring fyra teman:

  • Hur använder svenska journalister sociala medier, och för vilka syften? Finns det skillnader i användning mellan olika grupper av journalister (till exempel beroende på kön, ålder eller typ av arbetsplats) och vad beror i så fall dessa skillnader på?
  • Hur ser journalister på yrkes- och pressetiska regler i förhållande till sin sociala medier-användning? Gäller exempelvis andra regler för källkontroll på mikrobloggen Twitter än i traditionella medier, och kan det i så fall leda till att yrkes- och pressetiska normer och regler sakta förändras?
  • Vad händer när journalister har tillgång till ett privat publiceringsverktyg i handväskan, dygnet runt, och tidigare gränser – som mellan arbete och privatliv, mellan offentlig och personlig – luckras upp?
  • Slutligen: I en tid som präglas av osäkerhet på arbetsmarknaden använder många journalister sociala medier för att bygga det egna varumärket, vilket kan ses som ett led i journalistikens individualisering. Samtidigt uppmuntrar medieföretag sina medarbetare att vara aktiva i sociala medier för att på så sätt också bygga företagets varumärke. Vilken bild ger journalister av sig själva och sitt yrke i sociala medier?

Studierna baseras på den representativa enkätundersökningen Journalist '11, intervjuer samt innehållsanalyser.

Läs #InFlux. Journalists' adoption of social media and journalists' social roles.

Ladda ner och läs avhandlingen här: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/60368