Bild
Uppfinnare av kullager sitter i ett jättehjul
Länkstig

Det nya ögat: Mellankrigstiden genom linsen

Kultur & språk

Under sommaren visar GPS400 tillsammans med Hasselbladstiftelsen och HDK-Valand en stor forskningsbaserad utställning om mellankrigstidens fotografi och film. Utställningen innehåller över 300 föremål och visar fotografi, film, tidskrifter och böcker från tidsperioden.

Utställning
Datum
28 maj 2021 - 26 sep 2021
Plats
Hasselblad Center

Medverkande
HDK-Valand
Hasselbladstiftelsen

Mellankrigstiden var en turbulent tid i Sverige och runt om i världen. Perioden började med en pandemi, spanska sjukan, som skulle visa sig bli en av de värsta som drabbat mänskligheten. I Sverige röstade kvinnor för första gången 1921 och arbetarrörelsen nådde nya framgångar som efterhand ledde till regeringsställning. Under ”det glada tjugotalet” präglades västvärlden av ekonomisk, social, konstnärlig och kulturell dynamik samt av politiska strömningar såsom internationalism och pacifism. Med tiden, och i synnerhet efter den globala börskraschen, övergick dock flera av de tidigare samförståndsaktiviteterna i extrema motreaktioner likt fascism och nazism. 

I de tekniska, sociala, politiska och kulturella förändringar som präglade mellankrigstiden erhöll fotografi och film centrala roller. Nya visuella tekniker och praktiker utvecklades inom konst, reklam, industri och vetenskap, vilka i hög grad korsbefruktade varandra. De internationella utställningar som arrangerades i Sverige under perioden utgjorde viktiga plattformar som definierade och spred information om fotografins och filmens nya uttryck och användningsområden. Här samsades – på ett sätt som inte förekommer idag – konstnärlig fotografi och film, professionella porträtt, fotografiska och filmiska tillämpningar inom vetenskaper såsom etnografi, botanik, astronomi, fysik, medicin, samt inom yrken kopplade till polis, militär, kommunikation, propaganda, mode och reklam.

Med utgångspunkt i mellankrigstidens fotoutställningar presenterar utställningen Det nya ögat på Hasselblad Center ett brett urval av fotografi- och filmpraktiker åren 1919 och 1939. Genom att lyfta fram dessa båda linsmediers mångfald och spridning speglar materialet periodens visuella kulturer i Göteborg, i Sverige samt internationellt. 

Det omfattande materialet som visas i utställningen är mångsidigt med verk från etablerade fotografer och konstnärer som August Sander, Karl Blossfledt, Lucia Moholy, Henry B. Goodwin, Anna Riwkin, Helmer Bäckström, Arne Wahlberg, Studio Deux Soeurs, Emil Heilborn, och GAN. Exempel från olika områden, som medicinska bilder av E.D. Schött, flygfotografier av Oscar Bladh och brottsplatsbilder från Kriminalpolisen i Göteborg. Journal-, propaganda- och reklamfilm inkluderar titlar som ”Det elektriska köket”, ”Det tekniska ögat” och ”Telefonen förr och nu”. Därutöver presenteras ett större antal porträtt av tidens filmstjärnor och kulturpersonligheter.  Äntligen visas exempel på tidens visuella kultur med tidskrifter som Idun, Se och FOTO. Bildmaterialet kommer från olika arkiv såsom Moderna Museet, Riksarkivet Göteborg, Göteborgs Naturhistoriska Museum och Svensk Filmindustri.

Läs mer om utställningen här

Affisch till Det nya ögat