Länkstig

Kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi (ICON Lab)

Forskningsgrupp

Kort beskrivning

Inom kognitiv neurovetenskap och neuropsykologi studeras sambanden mellan hjärna och beteende.

Forskningsområde

Ett gemensamt tema i forskargruppen ICON Lab är att besvara olika frågor om hur hjärnan skapar (och formas av) tankar, känslor, och beteende, samt hur hjärnan relaterar till psykisk ohälsa. Detta tema är av naturen tvärvetenskapligt och forskning inom området kräver ofta samarbete mellan psykologer och läkare för att framgångsrikt kunna använda metoder som hjärnavbildning och kognitiva tester i studier av både friska forskningspersoner och patienter. Vår forskning är speciellt inriktad på hjärnans formbarhet under inlärning, åldrandet av hjärnan i relation till minnesförmåga samt hur kognition och känslor påverkas vid neurologiska och psykiatriska tillstånd.

Bild av stiliserad hjärna och texten Icon-lab