Bild
Erola (Namibe, Angola), nära gränsen till Namibia i juni år 2021.
Foto: Ruy Blanes
Länkstig

Gränsen mellan Angola och Namibia i en tid av miljö- och sanitära katastrofer

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2022 - 2022
Projektägare
School of Global Studies

Kort beskrivning

Gränsen mellan Angola och Namibia har länge varit en plats för intensiv rörlighet och socioekonomiskt utbyte mellan lokalbefolkningen på båda sidor. Men under de senaste åren har det skett en dramatisk förändring, motiverad i första hand av den intensiva torkan som har påverkat flera samhällen, och sedan början av år 2020 även utbrottet av covid-19-pandemin. Detta har lett till allvarliga restriktioner för lokalbefolkningens rörlighet i båda länderna. Rapporter från fältet indikerar en situation av humanitär katastrof, med extrem livsmedelsosäkerhet, förlust av djur och fördrivna människor i många provinser. Genom detta projekt vill vi få kunskap om situationen på båda sidor om gränsen.