Länkstig

Jenny Milton

Universitetsadjunkt

Vård vid långvariga tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Jenny Milton

Jenny Milton är disputerad inom vårdvetenskap samt sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.

Jennys avhandlingsprojekt syftade till att undersöka hur interprofessionella team på akutmottagning interagerar och kommunicerar, hur eller om detta har inflytande på patientvård och patientsäkerhet. Avhandlingen har bidragit med kunskap kring interprofessionella team i en komplex miljö med identifierade hinder och möjligheter i patientvården och patientsäkerheten inom akutsjukvård.

Jenny tillhör forskargruppen för vård vid kritiska och akuta tillstånd/ACCT vid Göteborgs Universitet samt Gothenburg Emergency Research Group (GEMREG) vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset.