Länkstig

Jenny Milton

Universitetsadjunkt

Vård vid långvariga
tillstånd
Besöksadress
Arvid Wallgrens backe hus 1 och 2
41346 Göteborg
Postadress
Box 457
40530 Göteborg

Om Jenny Milton

Jenny Milton är doktorand samt sjuksköterska med specialistutbildning inom intensivvård.

Jennys avhandlingsprojekt syftar till att undersöka hur interprofessionella team på akutmottagning interagerar och kommunicerar, hur eller om detta har inflytande på patientvård och patientsäkerhet. Avhandlingen förväntas bidra med kunskap kring interprofessinella team samt utveckla evidensbaserade riktlinjer och verktyg för att förbättra patientvården och patientsäkerheten inom akutsjukvård.

Jenny tillhör forskargruppen för vård vid kritiska och akuta tillstånd/ACCT.