Länkstig

Flyktingkvinnors uppfattningar av vad som utgör en framgångsrik integration

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2021 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

45 procent av flyktingarna i Europa består av kvinnor. Forskning som berör migration och integration har inte direkt uteslutit kvinnor men utgår till större del från mäns och pojkars perspektiv. Det finns idag ett behov av ökad kunskap om flyktingkvinnors integration samt vad som underlättar eller försvårar integrationen. I sitt avhandlingsprojekt undersöker Mostafa Hosseini flyktingkvinnornas egna upplevelser av integrationsprocessen i Sverige. Vidare är syftet att få en ökad förståelse kring vilka personliga, familjära och institutionella faktorer som deltagarna själva anser underlättar eller försvårar integrationen.