Länkstig

Erik Axman - Outcomes of inguinal hernia surgery. Combining and exploring data from national registers in Sweden

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Huvudhandledare: Hanna de la Croix
Bihandledare: Pär Nordin
Opponent: Frederik Helgestrand, Københavns Universitet, Danmark
Betygsnämnd: Michael Möller, Linda Ekerljung och Anders Kald