Bild
Miljörörelsen
Fridays for Future (FFF) demonstrationer i Stockholm, 2019.
Foto: Joost de Moor
Länkstig

Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 416 871
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
FORMAS

Kort beskrivning

Sociala rörelser har ofta varit betydelsefulla drivkrafter bakom progressiva samhällsförändringar, exempelvis politikens demokratisering, jämställdhet mellan könen och välfärdsstatens framväxt. Man skulle därför kunna tänka sig att sociala rörelsers kreativa lösningsförslag skulle kunna bidra till hanterandet av vår tids stora samhällsutmaning: att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Fridays For Future och andra grupper inom klimatrörelsen har under senare tid aktivt kritiserat dagens klimatpolitik för att vara otillräcklig, men vi vet i dag inte vilken roll rörelsens visioner kommer att spela för klimatpolitikens framtida utformning. I detta projekt undersöker vi hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle.

Katrin Uba kommenterar proteströrelsen "däckutrotarna" i ETC "Här slår däckutrotarna till – på jakt efter suvar" (2022-05-24)
Läs artikeln

Katrin Uba intervjuas i Morgonstudion i TV4 om vilken förändring de unga bidrar till med sitt engagemang i miljörörelsen. 
Se inslaget

Paneldiskussion under arrangemanget Ickevåld 2022: "Är det värt att gå på ännu en manifestation? Aktivismens och mobiliseringens roll för samhälleliga förändringar." (2022-10-16)

Kommentar till artikeln "Pappa, du kanske sitter i fängelse på julafton" i Svenska Dagbladet (2022-11-06)
Läs artikeln

Katrin Uba intervjuas i Sveriges radios program Godmorgon världen (2022-11-27)
Lyssna på inslaget

Mattias Wahlström intervjuas av SR Vetenskapsradion om att stora demonstrationer sällan har en direkt effekt på pågående klimatförhandlingar (2021-11-08) 
Lyssna på inslaget

Mattias Wahlström intervjuas för den danska tidningen Information (2021-09-24)
"To år efter masseprotester: Nu skal klimabevægelsen genopfinde sig selv"
Läs artikeln

Mattias Wahlström intervjuas av Sveriges Radio i Studio Ett om hur pandemin har påverkat klimatrörelsens protestaktioner (2021-03-19).
Lyssna på inslaget

Mattias Wahlström intervjuas av Sveriges Radio i Studio Ett om betydelsen av civil olydnad i miljörörelsen (2020-08-28).
Lyssna på inslaget

Katrin Uba intervjuas av Sveriges Radio i Godmorgon världen om vad det betyder att fysiska manifestationer inte kan äga rum (20-05-02).
Lyssna på inslaget

Katrin Uba intervjuas av DW Akademie i artikeln "Fridays for Future: Can they keep the pressure up?" (20-08-20)
Läs artikeln

Magnus Wennerhag intervjuas av Sveriges Radio i P1 Morgonekot om klimatprotesterna “Greta-effekten” störst i Sverige enligt forskare" (2020-02-24).
Lyssna på inslaget

Magnus Wennerhag intervjuas av Sveriges Radio i Studio Ett om "klimatrörelsens möjligheter" (2020-03-02) 
Lyssna på inslaget

Katrin Uba intervjuas av About The World i reportaget "How did teen climate activist Greta Thunberg rise to fame so quickly? (2019-10-10)
Läs artikeln

Katrin Uba intervjuas av Norrbotten Kuriren i artikeln "Klimatdemonstrationer ger mer politikerprat" (2019-10-01) 
Läs artikeln

Joost de Moor intervjuas av DW Akademie i artikeln "After a year of strikes can Fridays For Future maintain momentum?" (2019-08-20)
Läs artikeln

Joost de Moor intervjuas av Dagens Nyheter "Forskare svarar på frågor under klimatstrejken Fridays for Future" (2019-05-03)
Läs artikeln (låst för icke-prenumeranter)

Katrin Uba intervjuas av Sveriges Radio P4 Gotland om civil olydnad har en plats i den demokratiska processen? (2019-0514)
Lyssna på inslaget

Katrin Uba och Joost de Moor intervjuas av Le Monde för artikeln "Greta! Will COVID-19 Make Or Break The "Climate Generation"?" (2020-09-03)
Läs artikeln

Katrin Uba och Per Adman har skrivit artikeln "Schoolchildren around the world are on climate strike. Here’s what you need to know." publicerad i The Washington Post (2019-03-15)
Digital publicering

Joost De Moor, Brian Doherty och Graeme Hayes (2018) har skrivit artikeln "The ‘new’ climate politics of Extinction Rebellion?" publicerad på opendemocracy.net
Digital publicering

Joost de Moor "Prioritizing adaptation and mitigation in the climate movement: evidence from a cross-national protest survey of the Global Climate Strike, 2019" (2022-07-25)
Digital publicering

Anders Svensson och Mattias Wahlström "Climate change or what? Prognostic framing by Fridays for Future protesters". Social Movement Studies (2021-11-01)
Digital publicering

Magnus Wennerhag, Kajsa Emilsson & Håkan Johansson. ”Frame Disputes or Frame Consensus? ’Environment’ or ’Welfare’ First Amongst Climate Strike Protesters”. Sustainability 12(3): 882. (2020-01-24)
Digital publicering

Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström, Magnus Wennerhag och Michiel de Vydt har skrivit rapporten "Protest for a future II: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 20-27 September, 2019, in 19 cities around the world"  (2020-02-24)
Digital publicering

Mattias Wahlström, Piotr Kocyba, Michiel De Vydt och Joost de Moor har skrivit rapporten "Protest for a future: Composition, mobilization and motives of the participants in Fridays For Future climate protests on 15 March, 2019 in 13 European cities" (2019-07-09)
Digital publicering

Joost de Moor, Katrin Uba, Mattias Wahlström och Michiel de Vydt har skrivit rapporten "New kids on the block: taking stock of the recent cycle of climate activism" (2020-10-28).
Digital publicering