Bild
Miljörörelsen
Fridays for Future (FFF) demonstrationer i Stockholm, 2019.
Foto: Joost de Moor
Länkstig

Det nödvändiga och det möjliga: Hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om en fossilfri och rättvis framtid

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projektets storlek
7 416 871
Projekttid
2019 - 2023
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Finansiär
FORMAS

Kort beskrivning

Sociala rörelser har ofta varit betydelsefulla drivkrafter bakom progressiva samhällsförändringar, exempelvis politikens demokratisering, jämställdhet mellan könen och välfärdsstatens framväxt. Man skulle därför kunna tänka sig att sociala rörelsers kreativa lösningsförslag skulle kunna bidra till hanterandet av vår tids stora samhällsutmaning: att 2045 inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären.
Fridays For Future och andra grupper inom klimatrörelsen har under senare tid aktivt kritiserat dagens klimatpolitik för att vara otillräcklig, men vi vet i dag inte vilken roll rörelsens visioner kommer att spela för klimatpolitikens framtida utformning. I detta projekt undersöker vi hur sociala rörelser formulerar, förmedlar och förhandlar visioner om ett framtida fossilfritt välfärdssamhälle.

Aktuellt

Här samlar vi länkar till projektdeltagarnas offentliga framträdanden, konferensbidrag och artiklar med koppling till aktuell forskning. Sidan uppdateras löpande.