Bild
Karleby by med gånggrifter, Ålleberg i bakgrunden
Länkstig

Det gömda landskapet. Att lokalisera neolitiska centralplatser med hjälp av fjärranalys, geofysik och arkeologi.

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2020 - 2022
Projektägare
Institutionen för historiska studier

Kort beskrivning

I projektet studeras dolda aspekter av stenålderslandskapet på Falbygden i Västergötland. Genom utvecklingen inom fjärranalys är det nu möjligt att använda högupplösta satellitbilder för att söka efter under mark dolda lämningar.

Vi kommer att komplettera detta med bilder tagna från flygplan och drönare. I projektet kommer också geofysiska metoder att användas, som magnetometer och markradar. Tillsammans med avancerad datamodellering och arkeologiska undersökningar är målsättningen att hitta s.k. centralplatser. Centralplatser har tidigare inte påträffats i Västsverige. De är stora platser, inhägnade av palissader och dikessystem, och man tror att den här typen av lämningar fyllde en viktig social funktion i stenålderssamhället. Genom att hitta centralplatser och få möjlighet att relatera dessa till redan kända boplatser och gravar kommer förståelsen för stenålderslandskapets struktur och de människor som verkade där att signifikant förbättras.

Falbygden är under stenåldern ett speciellt område där en stor mängd av megalitgravar uppförs under en period för ca 5000 år sedan. Då marken är kalkrik och  bevaringsförhållanden är extremt goda kan arkeologiska undersökningar här inte bara ge kunskap relevant för Västsverige utan också för hela megalitgravsområdet i Norra Europa. Detta har visats av de undersökningar som redan gjorts av gånggrifter och boplatser i området. Genom dessa har vi nu god kunskap om stenålderslandskapet, som bakgrund till projektet.