Bild
Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability
Foto: Monica Havström
Länkstig

CLASP - Centrum för språkteori och sannolikhetsstudier

Forskningsprojekt

Kort beskrivning

Den forskning som bedrivs på CLASP har fokus på tillämpningen av probabilistiska och informationsteoretiska metoder för analys av naturligt språk. Vi är intresserade av att både förstå de grundläggande kognitiva processerna för språk samt utveckla effektiv språkteknologi.