Länkstig

Kreativ mötesplats för forskare

Publicerad

En kreativ mötesplats med utrymme för experimentlust och progressiv forskning.
Så beskriver datalingvisten Shalom Lappin det nya centret för lingvistik och sannolikhetslära vid Göteborgs universitet.
– För mig blir det som att komma hem, säger han.

Shalom Lappin. Foto: Johan Wingborg

Shalom Lappin ska under en tioårsperiod leda nya Centre for Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP). Centret ska samla både lingvister, datalingvister, logiker, datavetare och filosofer och väntas bli ledande i Europa i sitt fält.

Datalingvisten Shalom Lappins forskning spänner över flera ämnesområden och han välkomnar alltid oväntade samarbeten.
– Jag är inte intresserad av pass eller gränser eller vilket ämne du har din examen i. Det är vad du kan bidra med för att lösa problemen som räknas, säger han.
Nyfikenheten och jakten på ett svar har fört honom från filosofi till lingvistik, datavetenskap och datalingvistik.

Hans arbete har inte bara lockat honom från det ena ämnesområdet till det andra utan också fört honom mellan länder som Kanada, Israel och USA. De senaste åren har Shalom Lappin varit verksam som professor vid King's College i London men från och med hösten 2015 landar han i Göteborg på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori (FLOV).

De senaste åren har Shalom Lappin utvecklat banbrytande idéer kring människans språkinlärning och tänkande och pekat på hur människan gradvis lär sig ett språk. Detta är insikter som är viktiga för datavetenskapen och kommer påverka hur vi konstruerar dataprogram och dialogsystem i framtiden. Idag måste vi vara väldigt exakta när vi kommunicerar med vår smartphone eller vår dator, men i framtiden kanske datorn kan bli mer som en människa och anpassa sig efter den person den talar med.
– På det nya centret vill jag ta till vara den starka koppling mellan språkteknologi vid Göteborgs universitet och Chalmers som redan finns. Jag vill också bädda för samarbeten med andra universitet i Sverige och i resten av världen och dessutom se till att vi får ett bra samarbete med industrin. Det är viktigt att det vi gör kan användas praktiskt.

Innan det nya centret slår upp portarna på riktigt i september 2015 väntar ett hektiskt halvår för Shalom Lappin. Dels ska han avsluta sina åtaganden vid King’s College men också vara med i rekryteringen till CLASP. Ett antal doktorander, postdoktorer och flera seniora tjänster ska tillsättas.

Text: Karin Frejrud