Länkstig

Göteborgs universitet rekryterar ytterligare två internationella toppforskare

Publicerad

Vetenskapsrådet (VR) har beslutat stödja rekryteringarna av datalingvisten Shalom Lappin och filosofen Paul Russell med totalt 189 miljoner kronor. Det här är första gången en humanistisk fakultet får ta del av ett stöd som tillkommit för att attrahera internationella toppforskare till Sverige. Hittills har VR beslutat om 16 anslag, varav hela fyra har tilldelats Göteborgs universitet.

Vetenskapsrådet av regeringen fått i uppdrag att ge svenska lärosäten möjlighet att erbjuda internationellt mycket framstående forskare långsiktig finansiering i Sverige. Göteborgs universitet har tidigare sökt och tilldelats två av dessa anslag, och nu är beslutat fattat om ytterligare två. Dels handlar det om 109 miljoner kronor för rekrytering av datalingvisten Shalom Lappin från King’s College i London, Storbritannien, dels om 80 miljoner kronor för rekrytering av filosofen Paul Russell från University of British Columbia i Kanada. Samtidigt bidrar Göteborgs universitet med 55 miljoner kronor respektive 36 miljoner kronor. Båda anslagen löper över tio år.

De båda flyttar nu sin forskning till Göteborgs universitet där de kommer att vara verksamma vid institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

– Det är mycket glädjande att Vetenskapsrådet beviljat stöd till dessa båda världsledande forskare inom humaniora. Med Shalom Lappin får vi in ett helt nytt perspektiv på språk och inlärning, ett perspektiv som kombinerar olika forskningstraditioner på ett nyskapande sätt. Rekryteringen av Paul Russell innebär en avsevärd förstärkning redan framgångsrika forskningsinitiativ kopplade till olika perspektiv om moraliskt ansvar, vad gäller såväl teoretisk grundforskning som praktiskt nyttiggörande, säger rektor Pam Fredman.

Shalom Lappins forskning

– Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori erbjuder en stimulerande miljö för min forskning i datalingvistik och jag har arbetat nära kollegor i Göteborg under de senaste två åren. Den starka kopplingen mellan språkteknologi vid Göteborgs universitet och vid Chalmers kommer att förbättra förutsättningarna för praktiska tillämpningar som bygger på den teoretiska forskningen vi ska utföra. Detta är en fantastisk möjlighet och jag ser fram mot att komma till Göteborg, säger Shalom Lappin.

Han rekryteras till Göteborgs universitet för att leda Centre för Linguistic Theory and Studies in Probability (CLASP). Centret samlar lingvister och datalingvister med logiker, datavetare och filosofer. Shalom Lappin kommer dessutom att utveckla samarbetet med andra vetenskapliga miljöer inom området. Lappins forskning spänner över teoretisk lingvistik, teoretisk filosofi, datalingvistik och semantik och han har en väldokumenterad förmåga att dra till sig forskare från andra lärosäten och bilda kreativa forskningsmiljöer. Under senare år har han utvecklat banbrytande forskning om centrala frågor inom människans språk, språkinlärning och tänkande, frågor som kommer vara centrala för CLASP.

Paul Russells forskning

– Stödet ger en unik möjlighet att tillsammans med en redan stark och bred forskargrupp skapa en forskningsmiljö av högsta klass som jag hoppas snabbt ska etablera sig bland de världsledande inom ansvarsforskningen. Det erbjuder också utmärkta förutsättningar för min egen forskning, och möjlighet att slutföra ett stort projekt som jag arbetat med i flera år. Jag har också läst och hört mycket gott om Göteborg och det är mitt bestämda intryck att både staden och universitetet kommer att erbjuda en stimulerande och livlig miljö att bo och arbeta i, säger Paul Russell.

Paul Russell rekryteras till Göteborgs universitet för att utveckla forskningsmiljön Moral Responsibility Research Initiative. Med rekryteringen av Russell vill universitetet utveckla en forskningsmiljö med stort genomslag i den internationella forskningen. Russells forskning rör framför allt den fria viljan och det moraliska ansvarets grundläggande betingelser och kompletterar MRRIs redan existerande tillämpad-etiska och metaetiska forskning på området. Han är därtill en av världens ledande experter på David Hume, och kommer bidra till den filosofihistoriska forskningen i Sverige.

Fyra anslag till Göteborgs universitet för att rekrytera toppforskare

Detta är det tredje och fjärde anslaget som Göteborgs universitet erhållit från Vetenskapsrådet för att rekrytera toppforskare. I december 2013 beslutade VR att anslå 118 miljoner kronor för rekryteringen av diabetesforskaren Patrik Rorsman, University of Oxford, och i april beslutades om ett anslag om 131 miljoner kronor till statsvetaren Ellen Lust, Yale University. De fyra anslaget omfattar totalt 438 miljoner kronor.

För mer information, kontakta:

  • Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet, telefon: 076–618 6390, e-post: ann-charlotte.schutzer@gu.se
  • Fredrik Bragesjö, viceprefekt för forskningen vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori, telefon: 0766 18 4938, e-post: fredrik.bragesjo@gu.se
  • Shalom Lappin, professor, e-post: shalom.lappin@kcl.ac.uk, telefon: +44 20 7848 2541, +44 7703 573050
  • Paul Russell, professor, e-post: paul.russell@ubc.ca, telefon: + 1 604 822-3292, Skype: paul.russell547 (observera tidsskillnaden till Kanadas västkust som är -9 timmar).