Länkstig

Civilsamhället och ansvaret för nyanlända

Forskningsprojekt
Pågående forskning
Projekttid
2019 - pågående
Projektägare
Institutionen för socialt arbete

Kort beskrivning

Avhandlingen fokuserar på berättelser från civilsamhället (frivilligorganisationer, enskilda individer, trossamfund m.m.) om civilsamhällets ideella arbete med mottagande och stöd till nyanlända i Sverige.