Bild
Omslagsbild till avhandlingen. Fjällälven Abiskojokk i Abisko nationalpark.
Foto: Carl-Jacob Khailat Holmberg
Länkstig

Carl-Jacob Khailat Holmberg: Kirurgi och immunterapi samverkar mot melanom

Publicerad

Regional cancerterapi av isolerade kroppsdelar (isolerad hyperterm perfusion, ILP) är en behandlingsform där Göteborg är världsledande. Carl-Jacob Khailat Holmbergs avhandling visar att effekten av ILP kan förstärkas av att kombineras med modern immunterapi.

Bild
Carl-Jacob Khailat Holmberg är kirurg på Södersjukhuset och klinisk forskare på Sahlgrenska akademin.

CARL-JACOB KHAILAT HOLMBERG
Disputation: 23 februari 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Melanoma surgery in the era of modern immunotherapy
Ämnesområde: Kirurgi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Avancerat malignt melanom är en mycket aggressiv cancersjukdom som leder till kort överlevnad om den sprider sig med metastaser. Men de senaste åren har den Nobelprisvinnande uppfinningen immunterapi – läkemedel som mobiliserar kroppens egna immunförsvar mot cancern – helt revolutionerat behandlingen av dessa patienter.

– Revolutionen har gjort att vi nu står på ny mark. Hela forskningsfältet försöker nu orientera om sig och fastställa vilken kombination av existerande behandlingsmetoder som egentligen är bäst, säger Carl-Jacob Khailat Holmberg, som är specialistläkare i kirurgi på Södersjukhuset i Stockholm och klinisk forskare på Sahlgrenska akademin.

Att bli forskande läkare är på många sätt att gå från en tvådimensionell till en tredimensionell förståelse för medicin

Vad handlar din forskning om?
– Hur man bäst kombinerar och vidareutvecklar kirurgi med dessa toppmoderna immunterapier. På Sahlgrenska universitetssjukhuset har vi ett nationellt centrum för Isolated Limb Perfusion (ILP). Det är en kirurgisk behandlingsmetod där extremiteter som drabbats av melanommetastaser kopplas till hjärt-lung-maskin och spolas med höga doser av upphettade cellgifter. En del av min forskning går ut på att kombinera denna teknik, som är väldigt effektiv lokalt, med immunterapi, som är väldigt effektiv systemiskt i patientens övriga kropp.

Figur 2, sidan 10 i avhandlingen. Isolated limb perfusion (ILP), en cancerbehandling där den extremitet som drabbats av metastaser isoleras från övriga cirkulationen och sköljs med höga koncentrationer av upphettade cellgifter.

”Skräddarsy rätt kombination”

Vilka är de viktigaste forskningsresultaten?
– Vi kan visa att ILP är en effektiv behandling även om man tidigare fått immunterapi, vilket fram till nu varit oklart. Vi kan också, i en randomiserad kontrollerad studie, visa potentialen i att förstärka effekten av ILP med bara en enda dos immunterapi dagen före operation. Det är enormt spännande.

Vilken betydelse får detta för behandlingen av denna aggressiva hudcancer?
– Allt detta gör att vi nu ännu bättre kan skräddarsy rätt kombination av olika tekniker och öka sjukdomskontroll för våra patienter. I ett större perspektiv betyder det att kirurgi har en fortsatt viktig roll i behandlingen av patienter med melanom i kombination med moderna immunterapier.

”Allt har varit roligt”

Vad har varit roligt med doktorandprojektet?
– Allt har varit roligt, från början till slut. Det var varit roligt att samarbeta med stora forskningscentra runtom i världen, att se prekliniska data utvecklas till handfast kirurgisk behandling, och att knyta ihop immunonkologi med kirurgi, säger Carl-Jacob Khailat Holmberg och fortsätter:

– Men framför allt har det varit roligt att lära sig hantverket av att vara en forskande kirurg. Att bli forskande läkare är på många sätt att gå från en tvådimensionell till en tredimensionell förståelse för medicin. Det är mycket tillfredsställande.

Text: Jakob Lundberg