Länkstig

Carl-Jacob Khailat Holmberg - Melanoma surgery in the era of modern immunotherapy

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer att hållas på engelska och kommer inte kunna följas via länk.

The dissertation defense will be conducted in English and cannot be followed via link.

Huvudhandledare: Roger Olofsson Bagge
Bihandledare: Lars Ny, Dimitrios Katsarelias
Opponent: Lisbet Rosenkrantz Hølmich, Köpenhamns universitet, Danmark
Betygsnämnd: John Paoli, Andreas Hallqvist och Ebba Lindqvist