Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Betydelsen av etiska värden för mäns och kvinnors chefskap.

Forskningsprojekt
Avslutad forskning
Projektets storlek
3 600 000
Projekttid
2012 - 2016
Projektägare
Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

Kort beskrivning

För att erbjuda attraktiva arbetsplatser som människor söker sig till och som anställda stannar på, arbetar många arbetsgivare med värdesystem, policys och beteenden – ofta kallat employer branding. Teoretiskt ökar en medveten satsning på employer branding arbetsgivares konkurrens- och attraktionskraft genom att låta en etisk värdegrund genomsyra organisationen. I det aktuella projektet vill vi undersöka detta empiriskt genom jämförande studier av chefer i olika organisatoriska och kulturella kontexter.
Vi avser att undersöka i vilken utsträckning som organisationer a) aktivt verkar för jämställdhet, b) stödjer män och kvinnor att kombinera arbete och familj/privatliv, c) tar ett socialt ansvar och d) behandlar anställda rättvist. Vi vill undersöka om organisationers etiska ställningstaganden påverkar chefers engagemang m.m.

Forskare

Karin Allard, projektledare

Annika Härenstam

Lotta Dellve

Birgitta Jordansson

Anders Pousette

Urmi Nanda-Biswas

Jatin Patel