Bild
Foto: Getty Images
Länkstig

Skyddande T-celler kvar 20 månader efter covid-19

Publicerad

Högt specialiserade T-celler finns kvar minst 20 månader efter covid-19. Det visar en studie från Göteborgs universitet.

Immunsystemet skyddar oss mot virusinfektioner och förhindrar allvarlig eller livshotande sjukdom. Nästan alla personer som infekterats med sars-cov-2 utvecklar snabbt T-celler, en typ av immunceller, som med hög precision bidrar till att eliminera virus.

Det har dock varit oklart hur länge dessa T-celler finns kvar i blodet när man har tillfrisknat från covid-19. Frågan är viktig eftersom det är vanligt att man smittas av sars-cov-2 mer än en gång. Kvarvarande T-celler som känner igen virus skulle kunna förklara varför återinfektion oftast blir lindrigare än den första infektionen.

Aktiva under lång tid

En forskningsstudie från Göteborgs universitet och Sahlgrenska Universitetssjukhuset visar att personer som genomgått covid-19 bildar många typer av T-celler mot sars-cov-2 kort efter infektionen. Vissa av dessa T-celler inaktiveras inom några månader. En typ av T-celler, Th1-celler, förblir dock aktiva mot sars-cov-2 i åtminstone 20 månader.

Ett diagram som visar att sars-cov-2-specifika Th1-celler finns kvar i åtminstone 20 månader efter covid-19.
Figuren visar att sars-cov-2-specifika Th1-celler finns kvar i åtminstone 20 månader efter covid-19.
Foto: Anna Martner och medförfattare/PNAS

Studien omfattade 81 blodprover från personer, medarbetare vid sjukhuset och universitetet, med mild covid-19. T-celler riktade mot sars-cov-2 analyserades med en känslig metod som utvecklats i ett samarbete mellan sjukhuset och universitetet. Resultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Bild
Anna Martner, Institutionen för biomedicin, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.
Foto: Elin Lindström

Kort efter covid-19 bildas flera typer av sars-cov-2-specifika T-celler, vilka sannolikt bidrar till att minska mängden virus och förhindrar att virus orsakar allvarlig sjukdom. Vi fann att vissa typer av T-celler försvann efter två-tre månader, men att högt specialiserade Th1-celler sannolikt förblir aktiva flera år efter infektionen, säger Anna Martner, docent i immunologi, som leder den forskargrupp som genomfört studien.

Både robust och föränderligt

Magnus Lindh, professor i virologi och överläkare vid avdelningen för klinisk mikrobiologi, menar att studien visar att vi har ett robust men också föränderligt immunförsvar.

Att vissa typer av T-celler snabbt försvinner efter infektion är sannolikt fördelaktigt, eftersom T-celler annars riskerar att attackera normala celler och därför bör elimineras när virus inte längre finns kvar, säger , säger Magnus Lindh, och fortsätter:

Studiens viktigaste fynd är att Th1-celler kvarstår långt efter infektionen. Det skydd dessa celler förmedlar tycks inte vara tillräckligt för att förhindra en andra infektion, men att T-celler som känner igen sars-cov-2 finns kvar förklarar sannolikt varför återinfektioner sällan ger allvarlig eller livshotande sjukdom.

Titel: Transient and durable T cell reactivity after COVID-19