Länkstig

Anna Axelsson: Om livet efter behandling av analcancer

Publicerad

En stor del av patienterna med analcancer botas. Men de flesta får kroniska biverkningar. Anna Axelssons doktorsavhandling ger nya kunskaper om hur livet efter analcancerbehandling kan bli.

Bild
Anna Axelsson är specialistsjuksköterska i onkologi och vårdenhetschef på onkologimottagning 1 och 2, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

ANNA AXELSSON
Disputation: 22 mars 2024 (klicka för mer info)
Doktorsavhandling: Quality of life and long-term side effects after anal cancer treatment
Ämnesområde: Kirurgi
Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper

Analcancer är en ovanlig cancerform. Cirka 200 patienter diagnostiseras per år i Sverige. Sjukdomen behandlas med strålbehandling kombinerat med cellgifter. Ungefär tio procent behöver också genomgå stor bäckenkirurgi.

Botningsfrekvensen är hög. En stor andel av patienterna blir canceröverlevare som lever med biverkningar efter behandlingen.

Vad handlar din forskning om?
– Den handlar om att ta reda på hur patienterna har det på lång sikt och om det förändras över tid efter genomgången behandling med fokus på livskvalitet och sena biverkningar. Utifrån ett omfattande frågeformulär tre och sex år efter diagnos baseras mina delstudier på svar om livskvalitet, tarm, urin och sexuell funktion, säger Anna Axelsson, som är specialistsjuksköterska i onkologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och fortsätter:

– Sista delarbetet grundar sig på intervjuer med patienter som genomgått bäckenkirurgi där jag undersöker deras upplevelse av biverkningar och livskvalitet cirka tio år efter operation.

Anal Cancer Foundation har gjort den 21 mars till "Anal cancer awareness day", för att öka medvetenheten om sjukdomen och visa stöd för människor som drabbats. Det är dagen före Anna Axelssons disputation.
Foto: Getty Images

Kroniska biverkningar

Bild
Omslagsbilden, av Emelie Axelsson, symboliserar balansen mellan bot och biverkningar. Anna Axelsson: ”Vi behöver med varsam hand hitta rätt balans för varje patient och med fast övertygelse sträva efter att förbättra resultatet för hela patientgruppen.”

Vilka är de viktigaste forskningsfynden?
– Att analcancerpatienter lever med betydande kroniska biverkningar efter genomgången behandling där tarm, urin och sexuella funktioner är påverkade och där vissa funktioner försämras över tid. Patienters livskvalitet påverkas i olika grad av biverkningar men försämras inte över tid, vilket tyder på att de anpassar sig till sin situation.

Vilken patientnytta kan resultaten ge?
– Resultaten kan användas för att ge patienter en tydligare bild av hur livet efter analcancerbehandling kan bli. Vidare visar våra fynd på behovet av att fortsätta utveckla behandlingen i syfte att minska biverkningarna men med bibehållen bot, säger Anna Axelsson, som också är nytillträdd vårdenhetschef på onkologimottagning 1 och 2.

”En djupare förståelse”

Vad har varit roligt respektive utmanande med doktorandprojektet?
– Det var mycket givande att träffa patienter i arbetet med min fjärde delstudie där jag genomförde intervjuer runt om i landet. Det gav mig en djupare förståelse och en respekt för människans förmåga att anpassa sig. En utmaning har varit att få ihop doktorandstudierna med det kliniska arbetet.

Text: Jakob Lundberg