Länkstig

Anna Axelsson - Quality of life and long-term side effects after anal cancer treatment

Hälsa & medicin

Avhandling för medicine doktorsexamen vid Sahlgrenska akademin, Institutionen för kliniska vetenskaper, inom ämnet kirurgi

Disputation

Bra att veta
Disputationen kommer även kunna följas via länk, se nedan

The dissertation can also be followed via zoom on this link: https://gu-se.zoom.us/j/68134391983

Huvudhandledare: Eva Angenete
Bihandledare: Mia Johansson
Opponent: Peter Nygren, Uppsala universitet
Betygsnämnd: Max Levin, Jakob Eberhard och My Engström