Bild
Studenter vid Humanistens entré
Länkstig

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning

Program
H2KTX
Avancerad nivå
2 år
120 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-1A24F
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Kort om programmet

Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med kommunikation i bred mening. Det kan vara i rollen som kommunikatör, men även som analytiker av kommunikativa och organisatoriska processer.

Efter utbildningen kan du påbörja en karriär inom kommunikationsområdet med sikte på mera avancerade tjänster, till exempel sådana som kräver teoretisk förståelse, analysförmåga och en vana att tänka bortom de dagliga arbetsuppgifterna.

Om utbildningen

Under utbildningen får du lära dig att inta ett analytiskt och kritiskt perspektiv på kommunikation.

Det första året på programmet ger dig en teoretisk fördjupning i allmänna och specifika teorier om kommunikation. Först läser du en introduktionskurs som etablerar ett gemensamt teoretiskt perspektiv och en terminologi som länkar samman de kommande kurserna. Därefter följer de tematiska fördjupningskurserna (se nedan).

Det andra året fokuserar på praktik, relevansgöring av teorier i praktiken samt en avslutande mastersuppsats om 30 poäng.  I det vetenskapliga arbetet med denna mastersuppsats använder du det första årets teori och samtidigt det andra årets praktiska erfarenheter.

I utbildningen ingår en verksamhetsförlagd praktik och du väljer plats själv efter intresse.

Programupplägg och studiegång

(* = kan läsas som fristående kurs)

Termin 1 

• KTR110 Introduktion – Vad är kommunikation? 7,5 hp

• KTR120 Språklig kommunikation 7,5 hp*

• KTR130 Kommunikation av vetenskaplig kunskap 7,5 hp*

• KTR140 Retorik och argumentation 7,5 hp*

Termin 2 

• KTR210 Kommunikation och värderingar 7,5 hp*

• KTR220 Kommunikation i nya och sociala medier 7,5 hp*

• KTR230 Offentlig strategisk kommunikation 15 hp*

Termin 3 

• KTR310 Praktik 15 hp

• KTR330 Case-kurs 7,5 hp

• KTR320 Metod 7,5 hp

Termin 4 

• KTR410 Examensarbete/Mastersuppsats 30 hp

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kandidatexamen om 180 hp eller motsvarande. Därutöver krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 eller Svenska som andraspråk B/Svenska som andraspråk 3 och Engelska B/Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Praktik

Praktiken genomförs under programmets andra år och omfattar 15 högskolepoäng. Vanligtvis tar den 8-10 veckor i anspråk.

Du väljer var du vill göra praktiken så länge arbetsuppgifterna kan relateras till utbildningen. Efter praktiken fångas erfarenheterna som du har fått upp i en efterföljande ”case”-kurs, där de verksamhetsspecifika och dagliga arbetsuppgifterna omsätts i fallstudiebaserade analyser. Dessa kan sedan ligga till grund för uppslag till den mastersuppsats som du kommer att skriva under sista terminen. 

Efter studierna

Kommunikatörsprogrammet med inriktning mot myndigheter och offentlig förvaltning har funnits sedan 2011 vid Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori. Vår senaste alumnundersökning visar att:

• De vanligaste arbetsgivarna för alumnerna är kommuner, privata företag och myndigheter.

• De flesta tjänar mellan 30000 och 40000 kronor i månaden (efter i genomsnitt 3,1 år på arbetsmarknaden). Endast tre procent saknar i dagsläget anställning.

• Alumnerna är nöjda med sina jobb. På frågan "Hur nöjd är du med ditt yrke?" var medelvärdet 7,9 på en tiogradig skala.

• Utbildningen har mest överensstämmelse med myndigheter som arbetsgivare och lägre när det kommer till privat näringsliv.

Länk till alumnundersökningen: https://gup.ub.gu.se/file/207615

Så är det att plugga

Undervisningen

Undervisningen äger rum på campus Humanisten och består av föreläsningar, grupparbeten och under en halv termin även verksamhetsförlagd praktik.

Programmet är en sammanhängande helhet så du måste gå alla kurser för att få ut en examen. 

Studier utomlands

Du kan göra praktik i Sverige eller utomlands. I utbildningen ingår en verksamhetsförlagd praktik.  Praktikplats väljer du själv efter intresse.