Bild
none
Interiör från Barnbördshuset på Övre Husargatan. Foto från 1901.
Foto: Göteborgs Stadsmuseum samling
Länkstig

Statens tjänarinnor- Barnmorskeutbildningen i Göteborg under 1800-talets senare hälft

Forskning
Kultur & språk
Populärvetenskap

År 1856 startade den första barnmorskeutbildningen i Göteborg. Föreläsningen handlar om kvinnor som utbildades till barnmorskor, deras bakgrund och vilket ansvar de hade som "statens tjänarinnor". Föreläsningen ingår i en serie, Göteborgs 400 år, som universitetet gör i samverkan med Göteborgs Stadsmuseum.

Föreläsning
Datum
27 sep 2023
Tid
18:00 - 19:00
Plats
Humanisten, Göteborgs universitet, Sal J336 (plan 3)
Kostnad
Gratis

Medverkande
Ulrika Lagerlöf Nilsson, Institutionen för historiska studier
Bra att veta
Föreläsningen är gratis.
Arrangör
Institutionen för historiska studier i samverkan med Göteborgs stadsmuseum

År 1856 startade den första barnmorskeutbildningen i Göteborg och den urgamla sysslan att hjälpa barn till världen fick under 1800-talets andra hälft nya förutsättningar som en följd av bättre utbildning, nya medicinska och vetenskapliga rön. I föredraget presenteras kvinnor som utbildades till barnmorskor, deras bakgrund och vilket ansvar de hade som statens tjänarinnor.
Föreläsare: Ulrika Lagerlöf Nilsson, docent i historia.

  • "Mini- bokmässa" med bokbord med västsvensk historisk och arkeologisk litteratur från klockan 17.00.
    Bokbordet plockas ned i samband med föredragets början
    klockan 18.00.

Fler föreläsningar om Göteborgs historia

Under hösten berättar forskare från Göteborgs universitet om Göteborgs historia i en ny föreläsningsserie i samverkan med Göteborgs Stadsmuseum. På vår webbplats hittar du information om alla höstens föreläsningar- Göteborg 400 år - Nedslag i stadens historia

Öppen för allmänheten. Välkomna!