Bild
none
Lär dig mer om Göteborgs historia i höst. Alla föreläsningarna på universitetet är gratis.
Foto: Göteborgs Stadsmuseum
Länkstig

Göteborg 400 år - Nedslag i stadens historia

Kultur & språk
Populärvetenskap

Under hösten berättar forskare från Göteborgs universitet om Göteborgs historia i en ny föreläsningsserie i samverkan med Göteborgs Stadsmuseum. Föreläsningarna är kostnadsfria men för de som äger rum på Stadsmuseet betalas inträde till muséet alternativt årskort. O.B.S Föreläsningarna på Stadsmuseet är nu fullbokade.

Föreläsning
Datum
27 sep 2023 - 20 nov 2023
Plats
Göteborgs universitet och Stadsmuséet
Kostnad
Gratis

Arrangör
Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet i samverkan med Göteborgs stadsmuseum

Statens tjänarinnor. Barnmorskeutbildningen i Göteborg under 1800 talets senare hälft

27 september kl. 18.00
Humanisten, Göteborgs universitet, sal J336 (plan 3)

Bild
none
Foto: Göteborgs Stadsmuseum samling

1856 startade den första barnmorskeutbildningen i Göteborg och den urgamla sysslan att hjälpa barn till världen fick under 1800-talets andra hälft nya förutsättningar som en följd av bättre utbildning, nya medicinska och vetenskapliga rön. I föredraget presenteras kvinnor som utbildades till barnmorskor, deras bakgrund och vilket ansvar de hade som statens tjänarinnor.

Föreläsare: Docent Ulrika Lagerlöf Nilsson

Fattiga i det rika Göteborg i början av 1800-talet

Bild
none
Foto: Göteborgs Stadsmuseum samling

11 oktober kl. 18.00
Stadsmuséet, Norra Hamngatan

Stora skaror av oftast utfattiga människor sökte sig till Göteborg för att få hjälp att klara livhanken. Göteborgs fattigförsörjningsanstalt tog emot dem, inte med öppna armar, utan efter noggrann prövning av deras behov. Medlidandet hade sina snäva gränser och kan avläsas i fattigförsörjningens s.k. examinationslistor upprättade för var och en av de nödställda. Om detta må man berätta.

Föreläsare: Professor Thomas Magnusson

Göteborgs judiska 1800-tal

Bild
none
Skridskoåkning utanför synagogan på 1800-talet.
Foto: Ur Stadsmuseets samling

30 Oktober kl. 18.00
Göteborgs universitet, Vasaparken

Göteborg är en stad som präglats av judisk närvaro sedan tidigt 1800-tal, då en grupp tyskspråkiga judar, som slagit sig ner i Göteborg från och med 1780-talet, etablerade sig i staden. Från och med seklets mitt skedde en tilltagande judisk invandring från Östeuropa. Föredraget belyser en av stadens första invandrargrupper och frågor om delaktighet och integration i det redan då mångkulturella Göteborg.  

Föreläsare: Docent Pia Lundquist

Myten om Göteborgsandan FULLBOKAT

8 november kl. 18.00
Stadsmuséet, Norra Hamngatan

Göteborgsandan har blivit ett vedertaget begrepp, men varifrån kommer det och när började det användas? Göteborg har tillskrivits en lång tradition av politiskt samförstånd, samhällsklasserna emellan. Under efterkrigstiden blev detta populariserat som Göteborgsandan, en västsvensk motsvarighet till den svenska samförståndsmodellens Saltsjöbadsandan. I det här föredraget får du veta mer om olika ”stadsandor” och synpunkter på Göteborgsandan i litteraturen.

Föreläsare: Docent Jan Christensen

O.B.S FULLBOKAT. Begränsat antal platser. Vill du vara säker på att få en plats går det bra att förboka i museets reception eller på telefon 031-368 36 00. Obokade platser släpps fram till att föreläsningen börjar. Länk till Stadsmuseets webbplats.

Göteborg som andrastad - Porten i väster i myt och verklighet

Bild
none
Foto: Konstnär Elisabeth Myhrman

20 november kl. 18.00
Göteborgs universitet, Vasaparken

Med Göteborgs grundande 1619/21 inleddes en utveckling där Sveriges ekonomiska tyngdpunkt flyttade västerut. Hur växte Göteborg fram som rikets andrastad? Vad har andrastadsrollen betytt för stadens identitet?

Föreläsare: Fil.dr. Erik Hallberg & docent Lars Nyström

Mer om föreläsningen: Göteborg som andrastad

Öppet för allmänheten.  Varmt välkomna!