Bild
Bild The first housing
Foto: Alix Gabaude
Länkstig

Lunchseminarium: Spelet om bostäderna. En kunskapsöversikt om unga vuxnas möjligheter att få tillgång till sin första bostad

Samhälle & ekonomi

Förvaltningshögskolans lunchseminarium med Alix Gabaude och Ylva Norén Bretzer, båda vid Förvaltningshögskolan, berättar om en nyligen gjord kunskapsöversikt om unga vuxnas möjligheter att få tillgång till sin första bostad.

Seminarium
Datum
28 maj 2024
Tid
12:00 - 13:00
Antal platser
Begränsade
Kostnad
Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Deltagarna bjuds på lättare lunch.
Ytterligare information
Länk till projektet

Medverkande
Alix Gabaude och Ylva Norén Bretzer
Arrangör
Förvaltingshögskolan

Den svenska bostadspolitiken är splittrad och det bostadspolitiska ansvaret är delat mellan den statliga och den kommunala nivån. För gruppen unga vuxna, 18-30 år, framstår bostadsmarknadens valmöjligheter och krav ofta som snåriga och svåröverskådliga. Vid detta lunchseminarium presenteras en kunskapsöversikt över de nationella bostadspolicys, eller spelregler, som antas påverka gruppen unga vuxnas möjligheter att hitta en bostad. Forskarna föreslår en stärkt likvärdighet som mål för det fortsatta policyarbetet – alla unga vuxna bör ha en god möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden, inte minst för att kunna ta arbeten där deras kompetens eftersöks.