Image
Bild The first housing
Photo: Alix Gabaude
Breadcrumb

Lunchseminarium: Spelet om bostäderna. En kunskapsöversikt om unga vuxnas möjligheter att få tillgång till sin första bostad

Samhälle & ekonomi

Förvaltningshögskolans lunchseminarium med Alix Gabaude och Ylva Norén Bretzer, båda vid Förvaltningshögskolan, berättar om en nyligen gjord kunskapsöversikt om unga vuxnas möjligheter att få tillgång till sin första bostad.

Seminarium
Date
28 May 2024
Time
12:00 - 13:00
Number of seats
Begränsade
Cost
Seminariet är kostnadsfritt men kräver föranmälan. Deltagarna bjuds på lättare lunch.
Additional info
Länk till projektet

Participants
Alix Gabaude och Ylva Norén Bretzer
Organizer
Förvaltingshögskolan

Den svenska bostadspolitiken är splittrad och det bostadspolitiska ansvaret är delat mellan den statliga och den kommunala nivån. För gruppen unga vuxna, 18-30 år, framstår bostadsmarknadens valmöjligheter och krav ofta som snåriga och svåröverskådliga. Vid detta lunchseminarium presenteras en kunskapsöversikt över de nationella bostadspolicys, eller spelregler, som antas påverka gruppen unga vuxnas möjligheter att hitta en bostad. Forskarna föreslår en stärkt likvärdighet som mål för det fortsatta policyarbetet – alla unga vuxna bör ha en god möjlighet att etablera sig på bostadsmarknaden, inte minst för att kunna ta arbeten där deras kompetens eftersöks.