Bild
Händer med olika hudfärg som håller fast i varandra
Foto: Mostphotos
Länkstig

Hållbarhet och inkludering lyfts på idrottskonferens

Publicerad

Inkludering och hållbarhet. Det är temat för årets idrottsvetenskapliga konferens på Göteborgs universitet den 23 till 24 november.

–Vi vill samla forskare och praktiker med anknytning till dessa viktiga ämnen, för att nätverka och hitta nya samarbeten. Det handlar om idrott, folkhälsa och ökat välbefinnande för alla, säger Beatrix Algurén, docent i idrottsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Även om begreppet hållbarhet har diskuterats både länge och väl är det ändå ganska nytt inom det idrottsvetenskapliga fältet.
– Vi pratar mycket om social hållbarhet som ju hänger ihop med inkludering, hälsa och välbefinnande. Nu vill vi lyfta blicken mot ett mer helhetsperspektiv och inkludera även den miljömässiga och ekonomiska dimensioner, säger Beatrix Algurén.

Stor potential för utveckling

Konferensens hållbarhetstema speglar Agenda 2030, en handlingsplan med globala mål för omställning till ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart samhälle. Målen berör en rad områden inom idrottsvetenskap, som utbildning, prestation, hälsa och välbefinnande samt social jämlikhet.
– Arbetet med hållbarhetsfrågor har en potential att sammanföra praktiker, vetenskap och metoder från olika forskningsområden, säger Beatrix Algurén

Konferensens andra övergripande tema handlar om inkludering.
– Vi lever i en mångkulturell värld och då är det ännu viktigare att förstå att olika aktörer och organisationer har olika förutsättningar för att kunna åstadkomma en inkluderande verksamhet. Det finns absolut goda exempel från idrotten men det finns stor potential för utveckling och förbättringar, säger Beatrix Algurén.

Forskare och praktiker medverkar

Konferensen riktar sig både till seniora och juniora forskare, doktorander och praktiker och arrangeras av Göteborgs universitet och Institutionen för kost- och idrottsvetenskap i samarbete med SVEBI, en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Under konferensen presenteras studier inom teman som fysisk aktivitet och hälsa, trender inom organiserad och självorganiserad idrott, tränarskap och lärandemiljö, elitidrott och dubbla karriärer, skolämnet idrott och hälsa, lärarutbildning, teori och forskningsmetodik.

Nya forskningsprojekt och samarbeten

Beatrix Augurén i organisationskommittéen hoppas att konferensdeltagarna får med sig kunskap om ny forskning och idéer om hur den akademiska kunskapen kan användas inom det breda fältet kring idrott, fysisk aktivitet och hälsa.  
– Vi är övertygad om att de möten som uppstår kommer att leda till nya forskningsprojekt och till nya samarbeten.

Information om konferensen

Läs mer om konferensen här.


SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig IdrottsforskningSwedish Association for Behavioural and Social Research in Sport), som bildades 1975, är en intresseförening för forskning och utbildning inom idrotten.

Föreningens mål är att

  • verka för goda forskningsmöjligheter
  • skapa kontakt mellan forskare på det beteende- och samhällsvetenskapliga området
  • informera inåt och utåt om aktuell forskning på området
  • upprätthålla kontakter med idrottens organisationer och andra för denna forskning väsentliga organ
  • verka för utbildning inom området
  • verka för internationella kontakter inom forskning och utbildning