Bild
Logo för STEPS-projektet
Länkstig

Hur skapar vi hållbarhet inom ungdomsidrotten?

I början på 2022 startades det strategiska forskningssamarbetet Advancing Sustainable Youth Performance Sport (STEPS). Projektet syftar till att samla forskare och idrottssektorn för att gemensamt öka hållbarheten för elitsatsande ungdomar.

Frågan om hållbarhet för elitidrottare är på inget sätt en ny fråga utan är idag både högaktuell och komplex. Det finns en stor mängd befintlig forskning kring specifika hållbarhetsutmaningar som kan uppkomma inom elitidrotten, som till exempel idrottares dubbla karriär, kosthållning, mental hälsa och skadeförebyggande arbete inom olika sporter.  Inom ungdomsidrotten är kunskapsläget däremot begränsat då den befintliga forskningen ofta är inriktad mot vuxna. Vidare finns det också en utmaning i att forskningen i sig är splittrad mellan olika discipliner.

Det här är orsaker till att forskare vid Institutionen för Kost- och Idrottsvetenskap väljer att etablera ett samarbete mellan forskare och idrottssektorn, där man gemensamt ska adressera frågan om hållbarhet, dess betydelse och tillämpning inom prestationsinriktad ungdomsidrott.

Kick-off för projektet

Den 25 mars 2022 är det dags för projektets första gemensamma workshop med syfte att fördjupa kunskaperna kring hållbarhet, de globala hållbarhetsmålen och hur detta kan kopplas till ny och befintlig forskning på området.

Astrid Schubring är projektledare för STEPS och säger:

- Rent konkret är vår ambition att i samarbete mellan olika forskningsdiscipliner och idrottssektor stärka både kunskapsläget, och idrottens kapacitet att skapa miljöer där unga idrottare kan balansera strävan efter förbättrade prestationer och framgång, med hälsa och välbefinnande. En ung idrottare ska kunna utvecklas och stanna i sin idrott utan att riskera sitt välmående och långsiktiga hälsa. Det är därför extra roligt att ta första steget med en gemensam workshop där inbjudna experter kan ge sin syn på temat och på det sättet hjälpa oss framåt i den strävan vi har.

Under 2022 fokuserar projektet på det aktuella forskningsläget, uppbyggnad av nätverk med forskare och samverkanspartners, både internationellt och nationellt. En viktig led i arbete är även att öka samverkan mellan seniora och juniora forskare. Det andra året kommer fokus ligga på utformning av praktiknära forskningsprojekt med hållbarhetsfokus samt spridning av kunskap.

STEPS har fått två års strategisk finansiering från Utbildningsvetenskapliga fakulteten och ägs av Institutionen för kost- och idrottsvetenskap. Även Centrum för Hälsa och Prestation ingår aktivt i projektet. Två av IKI:s forskningsmiljöer är särskilt engagerade; dels SCoPE och dels PAHP.

Läs mer om projektet vid länkarna längre ner. 

Kick-off med externa forskare

Den 25 mars 2022 arrangerar STEPS sin första interna workshop med ett antal inbjudna experter kring hållbarhet och de globala målen. Workshopen är ett viktigt första steg i att lägga en gemensam grund för det fortsatta arbetet samtidigt som deltagarna får möjlighet att lyssna på experter från olika områden på detta tema. 

Presentationer

Global Sustainability Goals and  Agenda 2030 

Eddi  Omrcen, Sustainability officer at Gothenburg Center for Sustainable Development

Conceptualising sustainability: a socio-ecological/educational perspective, 

Arjen Wals, Professor of Transformative Learning for Socio-Ecological Sustainability, Wageningen UR UNESCO Chair Social Learning for Sustainability

Conceptualising sustainability: a sport philosophical perspective 

Sigmund Loland, Professor of sports philosophy and sport and ethics, Norwegian School of Sport Sciences