Bild
Simmare i pool
Foto: Pixabay
Länkstig

Elitidrottskonferens 2023

I veckan är det dags för den årliga Elitidrottskonferensen 2023, organiserad av Riksidrottsförbundet. Årets upplaga har fokus på tränarutveckling och utbildning, en viktig pusselbit i det 2021 beslutade idrottsövergripande elitidrottsprogrammet #elitidrott2030. Institutionen för kost- och idrottsvetenskap (IKI) representeras av professor Astrid Schubring som presenterar valda resultat ur forskningsrapporten Vägar till världstoppen.

Tidigare i år presenterades rapporten Vägar till världstoppen, en studie av svenska toppidrottares karriärerfarenheter, som undersöker hur svenska elitidrottare når världsklass. På konferensen kommer Astrid Schubring presentera delar ur rapporten under rubriken Career pathways of world-class athletes from Sweden.

Elitidrottskonferensen är ett unikt forum där tränare och representanter för idrottsorganisationer får ta del av vilka aspekter de idrottare som deltog i studien tyckte var avgörande för att nå världsklass. Många av idrottarna beskrev vikten av att ha haft tränare som trodde på deras potential, lärde dem kritiskt tänkande eller skapade en prestationsmiljö där idrottare utmanades positivt. Ett annat viktigt budskap kommer att vara att idrottare på seniorelitnivå önskade ökad individualisering av coachning och stöd och en närmare samordning mellan olika experter och idrottsorganisationer som är involverade i deras satsning, säger Astrid Schubring.

Elitidrottskonferensens målgrupp är främst tränare och ledare som har uppdrag att arbeta med idrottseliten. Föreläser gör bland andra representanter från Riksidrottsförbundet och Sveriges Olympiska Kommitté, forskare, fysioterapeuter och psykologer. Programmet har en bredd i sitt ambitiösa program: Att sätta mål och vända en utveckling, Vägen till eliten – utmaningar och möjligheter för framtida paralympier, Antodoping samt Biomekanik är några av programpunkterna.

 

Text: Helena Svensson