Göteborgs universitet

Studieadministration

Här finns information om vem du ska kontakta i olika utbildningsfrågor

Studentexpeditioner

På studentexpeditionerna i Botanhuset och på Zoologen sitter våra kurs-/studieadministratörer och studievägledare. Här får du hjälp med det mesta som rör dina studier. Kurs-/studieadministratörer hanterar frågor som rör alla kurser som ges av BioEnv, oavsett program, medan studievägledarna har hand om kurser och program inom biologi & molekylärbiologi samt miljövetenskap (för frågor om andra program hänvisas till den institution som ansvarar för respektive program).

För information om kurser, behörigheter, registrerings- och resultatintyg, studieuppehåll och avbrott, betygsrapportering i LADOK, kursregistrering samt Canvas, finns gemensamma e-postadresser som läses av flera personer för att du ska få så snabbt svar som möjligt (se ovan).

Botanhuset

Carl Skottsbergs gata 22B
Studentexpeditionerna finns på plan 2 i anslutning till foajén. Här träffar du bland annat Olga Khitun som till exempel har hand om uthämtning av tentor på de kurser som främst går i Botanhuset. Här finns vanligtvis också våra studievägledare i miljövetenskap och vissa dagar även studievägledare i biologi.

Bild
Botanhuset
Foto: C. Olsson

Zoologen

Medicinaregatan 18A
På Zoologen finns studentexpeditionen  2 trappor upp.  Där finns ofta någon av våra studievägledare för biologi. Där sitter även Josefine Sivertsson  och Charlotte Nordangård som framför allt har hand om frågor som rör kursregistreringar och betygsrapportering. Du når  dem via den gemensamma studieadministratörs e-postadressen studieadmin@bioenv.gu.se.

Bild
Zoologen, Medicinaregatan
Foto: C. Olsson

Tentor

För anmälan till omtenta, uthämtning av tenta, frågor som rör tentakoder, salar etc. - kontakta Charlotte Nordangård (Zoologen) eller Olga Khitun ( Botanhuset).

Utbildningsrådet

Utbildningsrådet utgörs av viceprefekten för grundutbildning/utbildningsansvarig samt studierektorerna med ansvar för biologi-, miljövetenskap, farmaci- och lärarutbildningarna på institutionen.

Läs mer om Utbildningsrådet

Studievägledare

Karin Karlson

Studievägledare inom miljövetenskap och biologi

Besöksadress: Botanhuset
Kontaktuppgifter till Karin

Peter Gulz

Studievägledare inom biologi

Besöksadress: Zoologen
Kontaktuppgifter till Peter

Andrea Kilströmer

Studievägledare inom biologi

Besöksadress: Botanhuset eller Zoologen
Kontaktuppgifter till Andrea

Jessica Lindskog

Studievägledare inom miljövetenskap och biologi

Besöksadress: Botanhuset
Kontaktuppgifter till Jessica

Linnéa Wallgren

Internationell koordinator, ansvar för utbytesstudenter (både in- och utresande)

Besöksadress: Botanhuset
Kontaktuppgifter till Linnéa

Övriga utbildningar

Receptarieprogrammet (Institutionen för Kemi & molekylärbiologi)
Marina vetenskaper (Institutionen för Marina vetenskaper)