Länkstig

Utveckling, fattigdom och fördelning

Kurs
US1122
Grundnivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-17216
Ansökan stängd. Sen anmälan öppnar 15 juli 2024.

Om utbildningen

Kursen ger översiktliga men kritiska genomgångar av (1) utvecklingstänkande från upplysningstidens framstegstanke, över moderniserings- och beroendeteorier, till senare perspektiv på mänsklig utveckling, hållbar utveckling och rättighetsbaserad utveckling, och av (2) politisk ekonomi med fokus på resursfördelning, försörjning och fattigdom i olika former. I samband med detta presenteras och diskuteras kritiskt olika former och finansiering av ”utvecklingspraktik”, från efterkrigstidens offentliga bistånd/utvecklingssamarbete till nuvarande former av klimatrelaterade åtgärder, med fokus på olika aktörers roller och relationer och relaterade ideal av deltagande, ägarskap och partnerskap. Naturresurser har en central roll i både utvecklingstänkade/-praktik och politisk ekonomi, och därför används resursbegränsning, -hantering och -konflikter på global, nationell och lokal nivå som exempel under kursen.
Under kursen tränas färdigheter i att kritiskt analysera argument och värdera bevis.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Urval

Betyg (34 %), högskoleprov (33 %) och högskolepoäng, max 165 hp (33 %)