Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Tysk litteraturvetenskaplig uppsats I

Kurs
TY2103
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-25650
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs får du kunskap om och färdighet i att utgående från en historisk och/eller teoretisk och/eller didaktisk frågeställning, skriva en akademisk uppsats på ett kritiskt, självständigt sätt och på god tyska, som följer gängse akademiska traditioner. Detta innebär bland annat att du lär dig söka reda på information och material, motivera ditt metodval och att självständigt urskilja, formulera och lösa problem, avgränsa ett ämnesområde och formulera en litteraturvetenskaplig problemställning.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Filosofie kandidatexamen, varav 90 hp tyska med minst 30 hp godkänt resultat från TY1310 eller motsvarande förkunskaper.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler