Länkstig

Tillämpad industriell toxikologi

Kurs
YHY200
Avancerad nivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-20353
Ansökan stängd

Kort om kursen

Kursen ger en introduktion till industriell toxikologi och grundläggande kunskap om toxikologiska och toxikokinetiska begrepp, olika ämnen/ämnesgruppers egenskaper, toxikologiska test och regulatorisk toxikologi.

Om utbildningen

Behov av toxikologiska kunskaper inom industri och medicin ökar på grund av ökande regulatoriska krav för registrering. Till exempel har läkemedelsindustrin och livsmedelsindustrin omfattande lagstiftning kring registrering. När det gäller kemiska produkter så ska dessa registreras enligt EU:s kemikaliedirektiv REACH (registration, evaluation, authorisation, and restriction of chemicals), och märkas enligt CLP (classification, labelling and packaging of chemical substances and mixtures). Toxikologiska kunskaper behövs även för att förstå principerna och metoderna bakom gränsvärdesbestämning inom arbets- och yttre miljö.

Kursen syftar till att ge en introduktion till industriell toxikologi och grundläggande kunskap om toxikologiska och toxikokinetiska begrepp, olika ämnen/ämnesgruppers egenskaper, toxikologiska test samt regulatorisk toxikologi.

Studenterna får en grundförståelse för toxikologiska mekanismer för ämnen, hur de kan orsaka skada på individ- och gruppnivå och hur toxikologisk information används regulatoriskt för hälsoriskbedömning inom arbets- och yttre miljö samt industrin för t.ex. produktansvar.

 Undervisningsform är föreläsningar och seminarier. Det ingår också ett självständigt litteraturarbete med efterföljande redovisning och diskussion i helgrupp.

Kursen ges på distans. Examination sker på distans.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Kursens förkunskapskrav är kandidatexamen om minst 180 högskolepoäng eller motsvarande inom områdena medicinsk vetenskap, hälsovetenskap, ingenjörsvetenskap, naturvetenskap eller högskoleingenjörsexamen. Dessutom krävs språkkunskaper motsvarande Svenska 3 och Engelska 6.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.