Länkstig

Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs

Kurs
FT1200
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22412
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen är ämnad att ge fördjupad förståelse av samt orientering i några av den teoretiska filosofins huvudområden: språkfilosofi, metafysik, medvetandefilosofi och filosofisk logik. Särskild vikt läggs vid färdighetstränande moment där förmågan att förstå, värdera och kritisera avancerad filosofisk text (i tal och skrift) fördjupas samt där studenten introduceras till grundläggande formaliseringar och härledningar i särskilt predikat- och satslogik.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om 22,5 hp i FT1100, varav godkänt resultat på Introduktion till teoretisk filosofi, Klassiska problem, Filosofisk metod 1 och Modern filosofi, eller minst godkänt resultat om 22,5 hp i TF1000, eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.