Länkstig

Teoretisk filosofi: Fördjupningskurs

Kurs
FT1300
Grundnivå
30 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22413
Ansökan stängd

Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22414
Ansökan stängd

Om utbildningen

Kursen ger ytterligare fördjupning inom några av den teoretiska filosofins huvudområden. Filosofiska problem behandlas genom närstudier av centrala texter. Färdighetstränande moment som inkluderar textanalys, textkritik samt muntlig och skriftlig framställning är här centrala. Kursen avslutas med ett uppsatsmoment motsvarande 15 hp inom ramen för vilket studenten förväntas behandla ett väl avgränsat filosofiskt problem (valt i samråd med handledare) i argumenterande form och med tydlig anknytning till aktuell debatt på området. Den färdiga uppsatsen försvaras sedan på ett seminarium. I detta moment ingår även att opponera på någon medstudents uppsats.

Det är institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori som ger kursen. Länk till institutionens sidor.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat om 30 hp i Teoretisk filosofi: Grundkurs (FT1100 eller TF1000), samt godkänt resultat om 22,5 hp i Teoretisk filosofi: Fortsättningskurs (FT1200 eller TF3000), eller motsvarande.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.