Bild
Tandteknikerstudenter
Foto: NA
Länkstig

Tandteknikerprogrammet

Program
O1TTP
Grundnivå
3 år
180 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G02B
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

På tandteknikerprogrammet kombineras teknik, estetik och hälsa i ett digitalt och manuellt hantverk med stora krav på precision och formkänsla. Som tandtekniker tillverkar du individuellt anpassade kronor, broar, bettskenor, proteser och andra medicintekniska konstruktioner till patienter på beställning av tandläkare.

Du kan arbeta inom olika delar av dentalbranschen främst inom design och produktion på tandtekniskt laboratorium, klinik eller annan produktionsanläggning men även med produktutveckling inom industrin.

Om utbildningen

För att framställa olika dentala konstruktioner till en patient måste man ha både teoretiska, praktiska och kommunikativa kunskaper och färdigheter. I arbetet med olika material som porslin, metall och plast måste tandteknikern vara kunnig i flera avancerade datoriserade och manuella framställningstekniker. Design och formspråk är också mycket viktigt för att kunna anpassa konstruktioner till den enskilda patienten. I samarbetet med tandläkaren krävs en god kommunikativ förmåga.

En stor del av undervisningen fokuserar på olika dentala materials hållfasthet, hur olika material fungerar tillsammans, hur de kan påverka patienten och hur materialens egenskaper kan förändras i kroppen. Du får också lära sig hur material och tekniker påverkar miljö och din arbetsmiljö för att kunna arbeta ur ett hållbart perspektiv. Som student får du också insikt i biologiska faktorer som kan påverka ett tandtekniskt arbete i munnen.

Under utbildningen lär du dig att framställa många olika typer av dentala konstruktioner såsom till exempel kronor, broar och proteser. För att underlätta kommunikation med tandläkare får du kännedom om odontologiska behandlingsprinciper och behandlingsgången för olika konstruktionstyper.

Sahlgrenska akademin anses som ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och utbildningen ger en bred bas för både för en fortsatt tandteknisk verksamhet men öppnar även upp för möjligheter för forskning.

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Matematik 2a eller 2b eller 2c, Naturkunskap 2, Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

I programmet ingår 20 veckor verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på dentallaboratorium. Under VFU får man tillämpa sina kunskaper och färdigheter genom att tillverka konstruktioner till patienter under handledning av erfarna tandtekniker.

Efter studierna

Efter tandteknikerexamen, som är en yrkesexamen, kan du arbeta på laboratorium och tillverka individuellt anpassade proteser, bettskenor, kronor och andra medicintekniska konstruktioner på beställning av tandläkare. Du kan också arbeta som säljare eller produktspecialist inom dentalbranschen. Arbetsmarknaden är i hög grad internationell då arbetet som tandtekniker är liknande över hela världen.

Möjlighet finns också att fortsätta studera för att ta en magister eller masterexamen, vilket krävs för att kunna söka forskarutbildning. Forskarutbildningen ger dig möjligheter för en karriär inom universitetet med fokus på utbildning och forskning. Institution för odontologi anses vara ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och tandteknikerutbildningen ger en bred bas för forskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en utbildning där kurserna är tematiska och integrerar teoretisk, forskningsbaserad kunskap med praktiska tillämpningar och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningsformer;

  • föreläsningar 
  • seminarier
  • laborationer
  • praktiska övningar
  • klinisk verksamhet
  • examensarbete

Undervisningen sker genom många olika undervisningsformer. Examinationer sker skriftligt, muntligt samt genom praktiska examinationer. Vissa moment examineras även genom aktivt deltagande. 

Lokaler

All utbildning är förlagd i undervisningslokaler på Medicinareberget som ligger centralt och lättillgängligt med allmänna transportmedel. Utbildningen sker huvudsakligen inom institutionen för odontologi, där lokalerna är byggda för odontologiska utbildningar och tandvård. Tandteknikerprogrammet disponerar dentallaboratorier för praktisk undervisning. Det finns även lokaler för både experimentell och klinisk forskning.

Studier utomlands

Du har stora möjligheter att åka utomlands som en del i din utbildning. Institutionen för odontologi har utbytesavtal med ett antal universitet. En kurs eller termin kan genomföras utomlands och du kan göra din verksamhetsförlagda praktik på ett dentallaboratorium i ett annat land. 

Läs mer om studier utomlands