Bild
Klinisk undervisning, tandläkarestudent och lärare på vuxenkliniken.
Länkstig

Tandläkarprogrammet

Program
O2TLP
Grundnivå
5 år
300 högskolepoäng (hp)
Studietakt
100%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökningsperiod
-
Anmälningskod
GU-1G02C
Programinnehåll
Ansökan stängd

Kort om programmet

Tandläkarprogrammet vänder sig till dig med naturvetenskapligt intresse som trivs med att arbeta med människor. Du kommer få lära dig att förebygga, diagnosticera, lindra och bota sjukdomar och olika tillstånd i munhålan men också att träna din förmåga att möta andra människor i olika åldrar.

Efter genomförd utbildning kommer du att arbeta i nära samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker.

Om utbildningen

En tandläkare arbetar nära sina patienter och i nära samarbete med tandsköterskor, tandhygienister och tandtekniker. För att förebygga, lindra och bota sjukdomar i munhålan krävs därför inte bara omfattande naturvetenskapliga kunskaper utan också förmåga att möta och hantera människor. Yrket kräver omfattande teoretiska kunskaper men ställer även krav på god manuell förmåga för att kunna genomföra vissa praktiska moment. Det krävs en gedigen utbildning för att bli kunnig i yrket. Fem års heltidsstudier leder fram till tandläkarexamen.

Utbildningen inleds med medicinsk teori om hur kroppen är uppbyggd och fungerar. Man får kunskaper om hur munhålan påverkas av kroppen i sin helhet. Därefter är undervisningen inriktad på hälsa och sjukdom i munhåla och käksystem. Studenterna lär sig vad som orsakar munsjukdomar, hur tillstånden kan utvecklas och vilken betydelse tand- och munsjukdomarna har i samhället. Genom kurser i psykologi och patientomhändertagande lär sig studenterna förmedla trygghet och tillit.

De praktiska och kliniska uppgifterna dominerar under utbildningens senare del. Vid utbildningsklinikerna får studenterna under handledning av erfarna lärare diagnostisera och behandla patienter. Här får studenterna får tillämpa sina teoretiska kunskaper.

Under utbildningen genomför studenterna också ett examensarbete som ger fördjupade färdigheter inom odontologisk vetenskap. De flesta kurser examineras med skriftlig eller muntlig tentamen. I vissa fall får studenterna praktiskt visa att de lärt sig ett visst moment.

Sahlgrenska akademin anses som ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och utbildningen ger en bred bas för både för en fortsatt klinisk verksamhet men öppnar även upp för möjligheter för forskning. 

Behörigheter och urval

Behörighet

Grundläggande behörighet + Biologi 2, Fysik 2, Kemi 2, Matematik 4 eller Matematik D

Urval

Betyg (66 %) och högskoleprov (34 %)

Praktik

Utbildningen innehåller praktik på flera olika sätt. Under den första terminen gör du en kortare praktikperiod där man ta del av verksamheten på en tandvårdsklinik för att kunna sätta in utbildningen i sitt sammanhang.

Under senare terminerna får studenterna tillämpa sina teoretiska och praktiska kunskaper i den kliniska undervisningen på undervisningsklinikerna under handledning av erfarna lärare. Den sista terminen gör studenterna en längre praktikperiod på en allmäntandvårdsklinik i Västra Götalandsregionen. Vid denna praktik arbetar studenten mer självständigt, men får handledning av en erfaren tandläkare vid kliniken under hela perioden.

Efter studierna

Efter tandläkarexamen, som är en yrkesexamen, finns det möjligheter att arbeta som allmäntandläkare inom offentlig eller i privat regi. Arbetsmarknaden för tandläkare är god.

Som allmäntandläkare kan man jobba med ett brett fält inom odontologi med olika svårighetsgrad beroende på kunskap, erfarenhet och intresse. Efter några års allmäntjänstgöring kan man vidareutbilda sig till specialisttandläkare inom något av odontologins specialistområden. Du kan även utveckla dig inom ledarskap på olika nivåer.  

Efter tandläkarexamen har man möjlighet att starta en forskarutbildning. Den ger möjligheter för karriär inom universitetet med fokus på utbildning och forskning. Institution för odontologi anses vara ett av världens ledande odontologiska forskningscentra och tandläkarutbildningen ger en bred bas för både klinisk och experimentell forskning.

Så är det att plugga

Undervisningen

Du får en utbildning där kurserna är tematiska och integrerar teoretisk, forskningsbaserad kunskap med praktiska tillämpningar och verksamhetsförlagd utbildning.

Undervisningsformer

  • föreläsningar
  • seminarier
  • laborationer
  • klinikförberedande träning på laboratorium
  • klinikförberedande träning i virtuell simulator
  • klinikförberedande träning i simulator
  • praktiska övningar
  • auskultationer (titta på tandläkare som arbetar)
  • klinisk verksamhet
  • examensarbete

Undervisningen sker genom många olika undervisningsformer. Examinationer sker skriftligt, muntligt samt genom praktiska examinationer. Vissa moment examineras även genom aktivt deltagande.

Lokaler

All utbildning är förlagd i undervisningslokaler på Medicinareberget som ligger centralt och lättillgängligt med allmänna transportmedel. Utbildningen sker huvudsakligen inom institutionen för odontologi, där lokalerna är byggda för tandvård och tandvårdsutbildning. 

Inom samma lokalitet finns träningscentra, simulatorklinik och kliniska utbildningslokaler. Det finns även lokaler för både experimentell och klinisk forskning.

Studier utomlands

Under tandläkarutbildningen finns det möjlighet att göra ett så kallat Erasmus-utbyte. Institutionen för odontologi har utbytesavtal med ett antal universitet inom Europa. Ett utbyte gör sig bäst under de senare terminerna. Kortare internationella utbyten så kallat auskultationsutbyten erbjuds också under studietiden. Dessa görs utanför terminstid.

Läs mer om studier utomlands