Länkstig

Subatomär fysik

Kurs
FYP204
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-21117
Ansökan stängd

Om utbildningen

Innehåll

 • Kärnfysikaliska begrepp och nomenklatur.
 • Behovet av att införa växelverkansmekanismer utöver elektromagnetiska och gravitationella krafter för att förklara atomkärnors stabilitet.
 • Växelverkan mellan nukleoner med deutronen som utgångspunkt.
 • Kärnmodeller baserade på kvantmekanik.
 • Det radioaktiva sönderfallets statistiska natur och mekanismerna för alfa-, beta- och gammaemission.
 • Strålningens växelverkan med materia inklusive dess inverkan på människan.
 • Metoder för att detektera strålning.
 • Olika typer av kärnreaktioner tillika fission, fusion och energiproduktion i solen.
 • Mesonfysik och partikelfysik; leptoner och kvarkar samt dess relationer till baryoner och mesoner.
 • Nukleosyntes, och bildandet of leptoner, kvarkar och fotoner vid Big Bang.
   

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Genomgångna kurser från de tre första terminerna på Fysikprogrammet samt genomgången kurs FYP203 Kvantfysik A, eller att motsvarande kunskaper inhämtats på annat sätt.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.