Länkstig

Ta vara på allas kompetens - läs evidensbasering

– Många sektorer inom hälso- och sjukvården arbetar med skilda kunskapsmodeller som skapar svårigheter för tvärprofessionellt arbete. Om fler expertgrupper gjorde bedömningar utifrån evidensbasering skulle resultatet bli bättre, säger Morten Sager, huvudansvarig för masterutbildningen i evidensbasering vid Göteborgs universitet.

 

Morten SagerMorten Sager menar att de flesta som jobbar med förändringsarbete har nytta av att läsa evidensbasering. Det underlättar när man vill ta vara på varandras kompetens.

– När man arbetar med förändring kan det vara farligt att inte ta tillvara på den kunskap som redan finns i den egna verksamheten. Perspektiven skiljer sig ofta åt och förbättring för en grupp betyder kanske inte förbättring för andra. Man behöver ha förmågan att kunna se dessa samband, säger Morten Sager som undervisar och forskar på institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori.

Masterutbildningen har skapats i samråd med landsting, kommun och statliga myndigheter på evidensområdet, som allt mer efterfrågar kompetens om evidensbasering och kunskapsstyrning. Programmet kan läsas på tredjedelsfart, halvfart eller på helfart. Tredjedelsfart ger en magisterexamen efter tre år. Det går också att läsa fristående kurser.

Olika professioner möts

Programmet är en mötesplats för olika professioner och kunskapssyner. Här möts blanda annat humaniora, naturvetenskap, medicin, psykologi, samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap. Både studenter och lärare kommer från helt olika sektorer – universitetet, myndigheter och verksamheter inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, utbildningsområdet men också från andra kunskapsintensiva sektorer i samhälle och näringsliv.

För att bli effektiv i tvärprofessionella organisationer behöver du förstå vad kunskap är inom olika discipliner.

– Genom att möta andra professioner med fokus på ny kunskap ökar förståelsen för varandras kunskapsanspråk. På köpet får du bättre möjligheter att på allvar förstå och granska kunskapens roll i samhällsutvecklingen, säger Morten Sager.

Praktik och reflektion

– Vi arbetar med praktisk tillämpning och reflektion kring filosofi, etik och politik. Vi lär oss olika sätt att säkerställa kunskap utifrån de förutsättningar som gäller inom respektive område. Men också att förstå hur vissa problemformuleringar och lösningsmodeller har uppstått och blivit dominerande. Det handlar om att ta reda på vad som är bästa tillgängliga kunskap för en viss problematik och förstå vad som står på spel för alla inblandade. Det svåraste kan vara att säkerställa vad vi inte vet – och att hantera den kunskapsbristen konstruktivt i verksamheten, säger Morten Sager.

För yrkesverksamma som har läst evidensbasering har studierna bland annat inneburit ökade möjligheter att ta sig an arbete med ledning och utveckling.

Evidensbasering: praktik, teori, kontext, Magister/masterprogram

Läs mer om kurserna och programmet

Sök antagning.se

Mer information:

Kontakta Morten Sager, institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori vid Göteborgs universitet, morten.sager@theorysc.gu.se
telefon 031-786 47 22 eller 0708-775 979