Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Stjärnorna och vintergatan

Kurs
ASF010
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)

Om utbildningen

Syftet med kursen är att beskriva vår nuvarande kunskap om stjärnorna och vår galax
Vintergatan, med tonvikt på att ge en grundläggande fysikalisk
förståelse av stjärnor och andra astronomiska objekt och fenomen i
Vintergatan. Kursen behandlar olika typer av stjärnor, stjärnornas
struktur och utveckling, solen som stjärna, samt Vintergatans uppbyggnad
och innehåll. Kursen ger också en inblick i hur teleskop och
observationer används för att undersöka stjärnorna och Vintergatan.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet + Fysik B, Matematik D. Eller: Fysik 2, Matematik 3c