Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Språk och samhälle i Afrika, fortsättningskurs

Kurs
AF1200
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-22303
Tillfället är inställt

Kort om kursen

The course gives in-depth knowledge of how history, politics, economics, religion and migration can influence language planning, language policies and language use in a multilingual context.

Kursen ger en fördjupning i hur historia, politik, ekonomi, religion och migration kan påverka språkplanering, språkpolitik och språkanvändning i en flerspråkig kontext.

Om utbildningen

The course contains different linguistic perspectives, with a focus on contact linguistics and sociolinguistic issues in African countries. The course gives in-depth knowledge of how history, politics, economics, religion and migration can influence language planning, language policies and language use in a multilingual context. By discussing language status connected to aspects of power and identity, the course highlights how social structures are created and strengthened, and provides an understanding of how speakers of minority languages are influenced both as a group and as individuals. The course problematises and thereby raises awareness in questions that concern economic, cultural and political development. The themes of the course are highlighted through examples from research in contact linguistics in African countries and through research results from the field of linguistic landscapes. 

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs godkänd på kursen AF1100, Språk och samhälle i Afrika (7,5 hp), eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler