Hoppa till huvudinnehåll
Länkstig

Spanska, Vetenskaplig uppsats

Kurs
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13350
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs får du genom seminarier, kurser och handledning träning i att skriva och försvara en vetenskaplig uppsats över ett språkligt, litteratur- eller utbildningsvetenskapligt ämne tillämpat på det spanskspråkiga kulturområdet. Ämne och omfång bestäms i samråd med examinator vid terminens början. Uppsatsens längd bör vara ca 40 sidor. Teori- och metodfrågor i anslutning till uppsatsarbetet behandlas på seminarier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på kurser omfattande minst 15 hp på avancerad nivå i spanska. Studentens språkfärdighetsnivå i spanska ska vara minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp.

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Schema, sökfunktion:
https://cloud.timeedit.net/gu/web/schema/ri1Q5002.html

Kursplan/litteraturlista, sökfunktion:
https://studentportal.gu.se/e-tjanster/kursplan-litteraturlista

Mer om kursen på lärplattformen Canvas
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/canvas-oppna-sidor

Studievägledning, institutionen för språk och litteraturer
https://studentportal.gu.se/minastudier/sprak/Studievagledning

Lokaler, Humanisten
https://gu.se/humaniora/om-oss/vara-lokaler-pa-humanisten

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Vi avvaktar rektorsbeslut i november. Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: We await the vice-chancellors policy decision in November. If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead.