Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Spanska, Vetenskaplig uppsats

Kurs
SP2501
Avancerad nivå
15 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-23350
Ansökan stängd

Om utbildningen

I denna kurs får du genom seminarier, kurser och handledning träning i att skriva och försvara en vetenskaplig uppsats över ett språkligt, litteratur- eller utbildningsvetenskapligt ämne tillämpat på det spanskspråkiga kulturområdet. Ämne och omfång bestäms i samråd med examinator vid terminens början. Uppsatsens längd bör vara ca 40 sidor. Teori- och metodfrågor i anslutning till uppsatsarbetet behandlas på seminarier.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt betyg på kurser omfattande minst 15 hp på avancerad nivå i spanska. Studentens språkfärdighetsnivå i spanska ska vara minst nivå C1 enligt den europeiska referensramen för språk.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/restriktionerna-avgor-hur-digital-sommaren-oc…

Important additional information for the 2021 autumn semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/the-restrictions-determine-how-digital-the-su…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler