Hoppa till huvudinnehåll
Bild
en telefon och det spanska ordet hola
Länkstig

Spanska, fortsättningskurs i Akademiskt Skrivande

Kurs
SP1214
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
50%
Undervisningstid
Dag
Studieort
Göteborg
Undervisningsform
Campus
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13313
Ansökan öppnar 15 mars 2021

Om utbildningen

Denna kurs är en fortsättning på kursen SP1215 och är en del av fortsättningskursen SP1210. Kursen ger dig grundläggande kunskap och färdighet i att utforma en projektskiss där moment som ämnesavgränsning, problemformulering, materialinsamling och informationssökning ingår.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Minst 22,5 hp från grundkurs i spanska (SP1102, SP1103 eller SP1300), samt genomgången fortsättningskurs (SP1215). För de som söker kurserna SP1215 och SP1214  samma termin gäller förkunskapskraven för SP1215.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför höstterminen 2020 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället.

Important additional information for the 2020 autumn semester in
connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be
conducted on campus, campus courses will be offered in an online format
instead.