Hoppa till huvudinnehåll
Bild
naturbild från Afrika
Länkstig

Somaliska III

Kurs
SO1204
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Svenska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26106
Ansökan stängd

Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-26107
Ansökan stängd

Kort om kursen

This course constitutes a direct continuation of SO1203. In the course, the reading ability in Somali is developed through the study of simple authentic texts provided with comments, glossaries and sound recordings.

Kursen utgör en direkt fortsättning på SO1203. Under kursen utvecklas läsfärdigheten på somaliska genom studiet av enkla originaltexter försedda med kommentarer, ordlistor och ljudinspelningar. .

Om utbildningen

Note/Observera:
GU-26106: The language of instruction is Swedish / Undervisningsspråk svenska.
GU-26107: The language of instruction is English / Undervisningsspråk engelska.

This course constitutes a direct continuation of SO1203. In the course, your reading ability in Somali is developed through the study of simple authentic texts provided with comments, glossaries and sound recordings. You expand your active vocabulary by about 500 words and phrases. Furthermore, word formation is studied to facilitate passive understanding of unknown words. You practice simple conversation through the study and practical application of frequent constructions and everyday phrases. Translation skills are developed further, mainly from Somali, but also into Somali. The linguistic knowledge of the Somali language is increased in both phonetics, grammar and ociolinguistics, partly through the study of some simple scholarly articles. The theoretical focus of the course is on Somali syntax. 

Kursen utgör en direkt fortsättning på SO1203. Under kursen utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av enkla originaltexter försedda med kommentarer, ordlistor och ljudinspelningar. Du bygger på ditt aktiva ordförråd med c:a 500 ord och fraser. Dessutom studerar du ordbildning för att underlätta passiv förståelse av okända ord. Enkel konversation tränas genom studium och praktisk tillämpning av frekventa konstruktioner och vardagliga fraser. Vidare utvecklar du översättningsfärdigheterna, huvudsakligen från somaliska men också till somaliska. Dina språkvetenskapliga kunskaper inom somaliskan utökas inom såväl fonetik och grammatik som sociolingvistik, bl.a. genom studium av några enklare vetenskapliga artiklar. Kursens teoretiska fokus ligger på somaliskans syntax.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 5 hp från SO1203 eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet när undervisningsspråket är engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 225 hp

För antagning till sommaren 2021 och framåt gäller följande urval: högskolepoäng, max 165 hp.

Så är det att plugga

Undervisningen

Viktig tilläggsinformation inför vårterminen 2021 mot bakgrund av coronapandemin: Om undervisning och examination på campuskurs inte kan genomföras på campus kommer kursen att ges online istället. Se rektorsbeslut: https://www.gu.se/nyheter/digitalt-och-distans-aven-under-varterminen

Important additional information for the 2021 Spring semester in connection to the corona pandemic: If teaching and examination cannot be conducted on campus, campus courses will be offered in an online format instead. See the Vice-chancellor’s directional decision: https://www.gu.se/en/news/digital-and-temporary-working-from-home-also-…

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler