Hoppa till huvudinnehåll
Bild
Länkstig

Somaliska III

Kurs
SO1204
Grundnivå
7,5 högskolepoäng (hp)
Studietakt
25%
Undervisningstid
Blandad undervisningstid
Studieort
Ortsoberoende
Undervisningsform
Distans
Undervisningsspråk
Engelska
Start/slut
-
Ansökan öppen
-
Anmälningskod
GU-13816
Ansökan stängd

Kort om kursen

This course constitutes a direct continuation of SO1203. In the course, the reading ability in Somali is developed through the study of simple authentic texts provided with comments, glossaries and sound recordings.

Kursen utgör en direkt fortsättning på SO1203. Under kursen utvecklas läsfärdigheten på somaliska genom studiet av enkla originaltexter försedda med kommentarer, ordlistor och ljudinspelningar. .

Om utbildningen

This course constitutes a direct continuation of SO1203. In the course, your reading ability in Somali is developed through the study of simple authentic texts provided with comments, glossaries and sound recordings. You expand your active vocabulary by about 500 words and phrases. Furthermore, word formation is studied to facilitate passive understanding of unknown words. You practice simple conversation through the study and practical application of frequent constructions and everyday phrases. Translation skills are developed further, mainly from Somali, but also into Somali. The linguistic knowledge of the Somali language is increased in both phonetics, grammar and ociolinguistics, partly through the study of some simple scholarly articles. The theoretical focus of the course is on Somali syntax. 

Kursen utgör en direkt fortsättning på SO1203. Under kursen utvecklar du läsfärdigheten på somaliska genom studiet av enkla originaltexter försedda med kommentarer, ordlistor och ljudinspelningar. Du bygger på ditt aktiva ordförråd med c:a 500 ord och fraser. Dessutom studerar du ordbildning för att underlätta passiv förståelse av okända ord. Enkel konversation tränas genom studium och praktisk tillämpning av frekventa konstruktioner och vardagliga fraser. Vidare utvecklar du översättningsfärdigheterna, huvudsakligen från somaliska men också till somaliska. Dina språkvetenskapliga kunskaper inom somaliskan utökas inom såväl fonetik och grammatik som sociolingvistik, bl.a. genom studium av några enklare vetenskapliga artiklar. Kursens teoretiska fokus ligger på somaliskans syntax.

Behörigheter och urval

Förkunskapskrav

Godkänt resultat på 5 hp från SO1203 eller motsvarande. Undantag ges från kravet på svenska för grundläggande behörighet när undervisningsspråket är engelska.

Urval

Högskolepoäng, max 165 hp.

Efter studierna

Vad händer sedan - plugga vidare, ta ut examen, söka jobb? Hur planerar du dina studier för att få drömjobbet?
Det finns många frågor, och en del svar hittar du här:  
https://studentportalen.gu.se/minastudier/hum/Examen+och+arbetsliv

Så är det att plugga

Undervisningen

COVID-19

På grund av pandemin har institutionen för språk och litteraturer beslutat att börja höstterminen 2021 med undervisning online. Vi planerar dock en gradvis återgång till campusundervisning under andra halvan av terminen (med början den 3 november) i enlighet med de nationella riktlinjerna för undvikande av smittspridning och i enlighet med rektors beslut. Notera att somliga kurser kanske måste ges online under hela terminen. För ytterligare information till studenter om Covid-19, se https://studentportal.gu.se/coronaviruset

Due to the pandemic the Department of Languages and Literatures has decided to start the autumn term 2021 online. However, we are planning for a controlled gradual return to campus studies during the second half of the autumn term (beginning 3 November 2021) conducted in line with national safety measures and in line with the Vice Chancellors decision. Please note that some courses may need to remain online for the entire semester. For further Covid-19 information to students, see: https://studentportal.gu.se/english/coronavirus

Lokaler

Vi finns på Humanisten, Renströmsgatan 6

Läs mer om lokaler